Ps, 32, 1-11

Psalm 32

Dawidowy. Pieśń pouczająca.
Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość,
którego grzech został puszczony w niepamięć.

Szczęśliwy człowiek,
któremu Pan nie poczytuje winy,
w którego duszy nie kryje się podstęp.

Póki milczałem, schnęły kości moje,
wśród codziennych mych jęków.

Bo dniem i nocą ciążyła
nade mną Twa ręka,
język mój ustawał
jak w letnich upałach.

Grzech mój wyznałem Tobie
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję nieprawość moją wobec Pana»,
a Tyś darował winę mego grzechu.

Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie
w czasie potrzeby.
Choćby nawet fale wód uderzały,
jego nie dosięgną.

Tyś dla mnie ucieczką:
z ucisku mnie wyrwiesz,
otoczysz mnie radościami ocalenia.

«Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz;
umocnię moje spojrzenie na tobie.

Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł:
tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać,
nie zbliżą się inaczej do ciebie».

Liczne są boleści grzesznika,
lecz łaska ogarnia ufających Panu.

Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu,
wszyscy o prawym sercu, wznoście radosne okrzyki!


O czym jest Psalm 32? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 32, zatytułowanego „Szczęście płynące z odpuszczenia win”, koncentruje się na temacie błogosławieństwa, jakie otrzymuje osoba, która doświadczyła Bożego przebaczenia. Psalm ten podkreśla, jak ważne jest przyznanie się do własnych grzechów przed Bogiem i przyjęcie Jego łaski i przebaczenia.

Pierwsza część psalmu opisuje radość i ulgę, które płyną z doświadczenia Bożego przebaczenia. Psalmista mówi o błogosławieństwie osoby, która doświadczyła odpuszczenia swoich win i której serce jest wolne od oszustwa. Ten fragment podkreśla, że prawdziwe szczęście i pokój ducha osiąga się dzięki Bożemu miłosierdziu i przebaczeniu.

Druga część psalmu koncentruje się na zachęcie do otwartości wobec Boga i przyznawania się do własnych grzechów. Psalmista zachęca, aby nie ukrywać grzechów przed Bogiem, ale szczerze wyznać je i zaufać Jego miłosierdziu. Jest to przypomnienie o potrzebie pokuty i skorzystania z łaski Bożego przebaczenia.

Podsumowując, Psalm 32 w katolickiej interpretacji podkreśla znaczenie przyznawania się do grzechów i zaufania w Boże miłosierdzie. Psalm ten zachęca do szukania Bożego przebaczenia i cieszenia się pokojem, który ono przynosi.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów