Ps, 36, 1-13

Psalm 36

Kierownikowi chóru. Dawida, sługi Pańskiego.

Nieprawość mówi do bezbożnika
w głębi jego serca;
bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma.

Bo jego własne oczy [zbyt] mu schlebiają,
by znaleźć swą winę i ją znienawidzić.

Słowa jego ust to nieprawość i podstęp,
zaniechał mądrości i czynienia dobrze.

Na swoim łożu zamyśla nieprawość,
wkracza na niedobrą drogę,
nie stroni od złego.

Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba,
a Twoja wierność samych obłoków.

Twoja sprawiedliwość – jak najwyższe góry;
Twoje wyroki – jak Wielka Otchłań:
niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom.

Jak cenna jest Twoja łaska,
synowie ludzcy przychodzą do Ciebie,
chronią się w cieniu Twych skrzydeł:

sycą się tłuszczem Twojego domu,
poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.

Albowiem w Tobie jest źródło życia
i w Twej światłości oglądamy światłość.

Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają,
i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem!

Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka
i ręka grzesznika niech mnie nie płoszy!

czyniący nieprawość runęli:
zostali powaleni i nie mogą powstać.


O czym jest Psalm 36? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 36, zatytułowanego „O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności”, koncentruje się na kontraście między przewrotnością człowieka a dobrocią i opieką Bożą. Psalm ten przedstawia różnicę między postępowaniem ludzi grzesznych a łaskawością i wiernością Boga.

Pierwsza część psalmu opisuje złość i przewrotność ludzką, ukazując, jak ludzie często postępują w sposób niegodziwy, ignorując Boże prawa. Ten fragment służy jako przestroga przed fałszem i zepsuciem, które mogą kusić wiernych.

Druga część psalmu skupia się na dobroci Boga, Jego miłosierdziu i wierności. Podkreśla się, że mimo ludzkiej przewrotności, Bóg pozostaje wierny i pełen łaski. Jego miłość i opieka są przedstawiane jako schronienie dla tych, którzy szukają prawdy i sprawiedliwości. Jest to przypomnienie o niezmiennym miłosierdziu Boga oraz o tym, że prawdziwe bezpieczeństwo i spokój znajdują się w Nim.

Podsumowując, Psalm 36 w katolickiej interpretacji ukazuje kontrast między ludzką przewrotnością a Bożą dobrocią. Zachęca wiernych do unikania zła i szukania schronienia w Bożej miłości i opiece. Podkreśla, że pomimo ludzkiej niegodziwości, Bóg pozostaje źródłem miłości, prawdy i sprawiedliwości.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów