Ps, 4, 1-9

Psalm 4

Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Dawidowy.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi,
Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia –
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę!
Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali?
Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że Pan mi okazuje cudownie swą łaskę,
Pan mnie wysłuchuje, ilekroć Go wzywam.
Zadrżyjcie i nie grzeszcie,
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie!
Złóżcie należne ofiary
i miejcie w Panu nadzieję!

Wielu powiada: «Któż nam ukaże szczęście?»
Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!
Wlałeś w moje serce więcej radości
niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.
Gdy się położę, zasypiam spokojnie,
bo Ty sam jeden, Panie,
pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.


O czym jest Psalm 4? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 4, zatytułowanego „Modlitwa i napomnienie”, koncentruje się na wyrażeniu ufności w Boga w obliczu przeciwności, jednocześnie będąc wezwaniem do moralnego postępowania. Ten psalm łączy osobistą modlitwę z moralnym nauczaniem, pokazując, jak wierzący powinien reagować w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Pierwsza część psalmu ukazuje psalmistę wzywającego Boga o wysłuchanie w chwili ucisku. Wyraża on zaufanie, że Bóg jest obrońcą w chwilach niebezpieczeństwa. W kontekście katolickim, ta część psalmu uczy nas, że w trudnych chwilach naszym pierwszym odruchem powinno być zwrócenie się do Boga, który jest naszą ostoją i pomocą.

Druga część psalmu zawiera napomnienie skierowane do innych. Psalmista zwraca się do ludzi, którzy poszukują próżności i kłamstw, przypominając im o konieczności oddania czci Panu i zaufania w Jego miłosierdziu. Jest to wezwanie do przemyślenia własnych działań i zwrócenia się ku Bożej prawdzie. W katolicyzmie, interpretuje się to jako przypomnienie o moralnej odpowiedzialności i potrzebie uczciwego życia, zgodnego z Bożymi przykazaniami.

Podsumowując, Psalm 4 w katolickiej interpretacji łączy modlitwę o pomoc z moralnym nauczaniem. Ukazuje, jak ważne jest zaufanie do Boga i poszukiwanie Jego obecności w życiu, szczególnie w momentach próby. Jednocześnie, psalm ten przypomina o konieczności życia w zgodzie z Bożymi przykazaniami i odrzucenia fałszu.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów