Ps, 41, 1-14

Psalm 41

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym ,
w dniu nieszczęścia Pan go ocali.

Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,
uczyni szczęśliwym na ziemi
i nie wyda go wściekłości jego wrogów.

Pan go pokrzepi na łożu boleści:
podczas choroby poprawi całe jego posłanie.

Mówię: «O Panie, zmiłuj się nade mną;
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!»

Nieprzyjaciele moi mówią o mnie złośliwie:
«Kiedyż on umrze i zginie jego imię?»

A jeśli przychodzi któryś odwiedzić, mówi puste słowa,
w sercu swym złość gromadzi,
a skoro wyjdzie za drzwi, wypowiada ją.

Szepcą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą
i obmyślają moją zgubę:

«Zaraza złośliwa nim zawładnęła»
i «Już nie wstanie ten, co się położył».

Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem
i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę.

Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i dźwignij mnie,
abym im odpłacił.

Po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy,
że mój wróg nie odniesie nade mną triumfu.

A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości
i umieścisz na wieki przed Twoim obliczem.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
od wieku aż po wiek!
Amen, amen.


O czym jest Psalm 41? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 41, zatytułowanego „W ciężkiej chorobie”, koncentruje się na doświadczeniu cierpienia, choroby oraz poszukiwaniu pocieszenia i wsparcia u Boga. Psalm ten odzwierciedla głębokie emocje i duchowe zmagania osoby znajdującej się w sytuacji kryzysowej, szczególnie w obliczu choroby i osamotnienia.

Pierwsza część psalmu przedstawia osobiste cierpienie psalmisty, który doświadcza nie tylko fizycznego bólu z powodu choroby, ale także emocjonalnego bólu spowodowanego zdradą i fałszem ze strony bliskich. Psalmista opisuje swoje uczucie opuszczenia i zdrady, co podkreśla uniwersalne doświadczenie bólu i rozczarowania, jakie mogą towarzyszyć trudnym okresom w życiu, szczególnie gdy oczekuje się wsparcia od bliskich.

Druga część psalmu skupia się na zaufaniu psalmisty do Boga i jego prośbie o uzdrowienie i wsparcie. Mimo doświadczanej zdrady i cierpienia, psalmista nadal pokłada swoją nadzieję w Bogu, prosząc o Jego miłosierdzie i pomoc. Jest to wyraz głębokiej wiary w Bożą moc i dobroć, nawet w najtrudniejszych chwilach. Psalmista wyraża przekonanie, że Bóg jest jego jedynym prawdziwym wsparciem i źródłem pocieszenia.

Podsumowując, Psalm 41 w katolickiej interpretacji ukazuje złożoność ludzkich emocji w obliczu choroby i cierpienia, a także moc wiary i zaufania do Boga jako źródła pocieszenia i nadziei. Psalm ten zachęca wiernych do szukania wsparcia u Boga w czasach próby, podkreślając, że nawet w najcięższych chwilach, Bóg pozostaje wiernym opiekunem i uzdrowicielem. Podkreśla również wagę empatii i wsparcia dla tych, którzy doświadczają cierpienia, przypominając o Bożej miłości i trosce, która powinna być odzwierciedlona w działaniach wiernych.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów