Ps, 43, 1-5

Psalm 43

Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość
i broń mojej sprawy
przeciw ludowi, co nie zna litości;
wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego!

Przecież Ty jesteś Bogiem mej ucieczki,
dlaczego mnie odrzuciłeś?
Czemu chodzę smutny
gnębiony przez wroga?

Ześlij światłość swoją i wierność swoją:
niech one mnie wiodą
i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę
i do Twych przybytków!

I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest moim weselem.
Radośnie będę Cię chwalił przy wtórze harfy,
Boże, mój Boże!

Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo,
i czemu jęczysz we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać:
Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.


O czym jest Psalm 43? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 43, który nie posiada własnego tytułu, ale często jest traktowany jako kontynuacja Psalmu 42, skupia się na temacie poszukiwania Bożej sprawiedliwości i prowadzenia w obliczu niesprawiedliwości i osobistych trudności. Psalm ten odzwierciedla pragnienie sprawiedliwego rozwiązania w sytuacji ucisku oraz głęboką tęsknotę za obecnością Bożą.

Pierwsza część psalmu wyraża prośbę psalmisty o Bożą interwencję w jego trudnej sytuacji. Psalmista czuje się niesprawiedliwie traktowany i opuszczony, dlatego wzywa Boga jako swojego obrońcę i sędziego, aby przywrócił sprawiedliwość i uwolnił go od fałszywych oskarżeń lub niesprawiedliwego traktowania. Jest to wyraz wiary w Bożą sprawiedliwość i moc, a także pragnienie, aby Bóg aktywnie działał w jego życiu.

Druga część psalmu koncentruje się na duchowym pragnieniu psalmisty, aby powrócić do świątyni i ponownie doświadczyć obecności Bożej. Psalmista wyraża pragnienie, aby Bóg prowadził go do Jego świętego miejsca, gdzie mógłby ponownie doświadczyć radości i pocieszenia w obecności Bożej. Jest to wyraz tęsknoty za bliskością z Bogiem i pragnienia uczestnictwa w kultach religijnych, które są dla psalmisty źródłem siły i pocieszenia.

Podsumowując, Psalm 43 w katolickiej interpretacji podkreśla znaczenie Bożej sprawiedliwości i prowadzenia w życiu wiernych. Psalm ten zachęca do szukania Bożej interwencji w trudnych sytuacjach oraz do utrzymywania bliskiej relacji z Bogiem jako źródła siły i pocieszenia. Podkreśla, że w obliczu niesprawiedliwości i trudności, wierni mogą zwracać się do Boga z prośbą o sprawiedliwość i prowadzenie, a także o możliwość doświadczenia Jego obecności i pocieszenia.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów