Ps, 45, 1-18

Psalm 45

Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilie…». Synów Koracha. Pieśń pouczająca. Pieśń miłosna.

Z mego serca tryska piękne słowo:
utwór mój głoszę dla króla;
mój język jest jak rylec biegłego pisarza.

Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich,
wdzięk rozlał się na twoich wargach:
przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.

Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz,
swą chlubę i ozdobę! Szczęśliwie wstąp
na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości,
a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!

Strzały twoje są ostre – ludy poddają się tobie –
[trafiają] w serce wrogów króla.

Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie,
berło Twego królestwa – berło sprawiedliwe.

Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość,
dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;

wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem;
płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie.

Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie,
królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!

Król pragnie twojej piękności:
on jest twym panem; oddaj mu pokłon!

I córa Tyru [nadchodzi] z darami;
możni narodów szukają twych względów.

Cała pełna chwały wchodzi córa królewska;
złotogłów jej odzieniem.

W szacie wzorzystej wiodą ją do króla;
za nią dziewice, jej druhny,
wprowadzają do ciebie.

Przywodzą je z radością i z uniesieniem,
przyprowadzają do pałacu króla.

Niech twoi synowie zajmą miejsce twych ojców;
ustanów ich książętami po całej ziemi!

Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię;
dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody.


O czym jest Psalm 45? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 45, zatytułowanego „Weselna pieśń dla pomazańca Bożego”, koncentruje się na tematyce królewskiego majestatu, miłości i błogosławieństwa Bożego. Psalm ten jest wyjątkowy w swoim charakterze, gdyż ma formę hymnu na cześć króla, będąc jednocześnie proroctwem mesjańskim. Jest to pieśń ślubna, która łączy motywy królewskiej godności z duchowymi wymiarami mesjańskiego oczekiwania.

Pierwsza część psalmu opisuje króla w terminach majestatycznych i heroicznych. Wyróżnia się tu pochwała jego piękna, mądrości i sprawiedliwości. Król jest przedstawiony jako bohater, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, w tym umiejętnością sprawiedliwego rządzenia i odwagą. Ta część psalmu podkreśla, że król jest pomazańcem Bożym, wybranym przez Boga do pełnienia szczególnej roli w historii Jego ludu.

Druga część psalmu skupia się na aspektach ślubnych i miłości króla do swojej oblubienicy. Jest to alegoria, która często interpretowana jest jako symbolizująca relację między Bogiem a Jego ludem, a w kontekście chrześcijańskim – między Chrystusem a Kościołem. Oblubienica jest opisywana w terminach pełnych szacunku i piękna, a jej związek z królem symbolizuje harmonię, miłość i błogosławieństwo.

Podsumowując, Psalm 45 w katolickiej interpretacji jest uznawany za mesjański, przepowiadający przyjście Chrystusa jako duchowego Króla i Oblubieńca. Psalm ten celebruje królewską godność i sprawiedliwość, a także głęboką, symboliczną relację miłości między Bogiem a Jego ludem. Jest to pieśń pełna nadziei i radości, podkreślająca, że Boże królestwo jest królestwem sprawiedliwości, miłości i pokoju.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów