Ps, 46, 1-12

Psalm 46

Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Na melodię: «Alamot…». Pieśń.

Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.

Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
i góry zapadały w otchłań morza.

Niech wody jego burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem:

«Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną»

Odnogi rzeki rozweselają miasto Boże –
uświęcony przybytek Najwyższego.

Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje;
Bóg mu pomoże o brzasku poranka.

Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa.
Głos Jego zagrzmiał – rozpłynęła się ziemia:

Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
dzieła zdumiewające, których dokonuje na ziemi.

On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
On kruszy łuki, łamie włócznie,
tarcze pali w ogniu.

«Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga
wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!»

Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest dla nas obroną.


O czym jest Psalm 46? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 46, zatytułowanego „Bóg naszą mocą”, koncentruje się na temacie Bożej wszechmocy i obecności jako źródła siły i bezpieczeństwa dla wiernych, nawet w obliczu największych katastrof i niepokojów. Psalm ten jest potężnym wyrazem zaufania do Boga jako niezachwianej ostoi w czasach trudności.

Pierwsza część psalmu podkreśla, że Bóg jest schronieniem i siłą dla swoich wiernych, „pomocą w trudnościach”. To przesłanie jest szczególnie istotne w kontekście naturalnych katastrof i wojen, które są opisane jako metafory chaosu i niepewności. Mimo tych przerażających obrazów, psalmista utrzymuje, że nie ma powodu do strachu, gdyż obecność Boża jest stała i niezachwiana.

Druga część psalmu przenosi uwagę na działania Boga w świecie, pokazując Jego moc w powstrzymywaniu wojen i przynoszeniu pokoju. „On uśmierza wojny aż po krańce ziemi”. Ta część psalmu podkreśla suwerenną moc Boga nad wszelkimi siłami i wydarzeniami na świecie, przypominając, że ostateczna kontrola nad historią należy do Niego.

Trzecia część psalmu zawiera wezwanie do refleksji i uznania Bożej wszechmocy: „Zatrzymajcie się, i we Mnie uznajcie Boga”. Jest to zachęta do medytacji nad wielkością i potęgą Boga, a także do uznania Jego panowania nad wszystkim.

Podsumowując, Psalm 46 w katolickiej interpretacji jest przypomnieniem o Bożej wszechmocy i obecności jako źródle siły i bezpieczeństwa. Psalm ten zachęca wiernych do zaufania Bogu w każdych okolicznościach, przypominając, że niezależnie od zewnętrznych niepokojów i zagrożeń, Bóg pozostaje niezmiennym schronieniem i obrońcą. Podkreśla, że w obliczu chaosu i strachu, spokój i bezpieczeństwo można znaleźć w Bożej obecności i suwerennej mocy.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów