Ps, 5, 1-13

Psalm 5

Kierownikowi chóru. Na flety. Psalm. Dawidowy.
Usłysz, Panie, moje słowa,
zwróć na mój jęk uwagę;
natęż słuch na głos mojej modlitwy,
mój Królu i Boże!
Albowiem Ciebie błagam, o Panie,
słyszysz mój głos od rana,
od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.

Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,
złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę.
Nieprawi nie ostoją się przed Tobą.
Nienawidzisz wszystkich złoczyńców,
zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie.
Mężem krwawym i podstępnym
brzydzi się Pan.

Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce,
wejdę do Twojego domu,
upadnę przed świętym przybytkiem Twoim
przejęty Twoją bojaźnią.
O Panie, prowadź mnie w swej sprawiedliwości,
na przekór mym wrogom:
wyrównaj przede mną Twoją drogę!
Bo w ustach ich nie ma szczerości,
ich serce knuje zasadzki,
ich gardło jest grobem otwartym,
a językiem mówią pochlebstwa.

Ukarz ich, Boże,
niech staną się ofiarą własnych knowań;
wygnaj ich z powodu licznych ich zbrodni,
buntują się bowiem przeciwko Tobie.
A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą,
niech się weselą na zawsze!
Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą,
ci, którzy imię Twe miłują.
Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu:
otoczysz go łaską jak tarczą.


O czym jest Psalm 5? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 5, zatytułowanego „Modlitwa poranna o utrzymanie się na drodze Bożej”, skupia się na poszukiwaniu Bożego przewodnictwa i ochrony przed złem. W kontekście katolickim, ten psalm jest rozumiany jako wyraz zaufania do Boga i prośba o Jego prowadzenie w codziennym życiu.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę zwracającego się do Boga o poranku, co symbolizuje początek każdego nowego dnia jako moment oddania się pod opiekę Bożą. W tej części psalmista prosi Boga o wysłuchanie jego modlitwy i skupienie się na głosie wołania. W katolickiej interpretacji, poranna modlitwa jest ważnym elementem życia duchowego, jako czas ofiarowania nowego dnia Bogu i proszenia o Jego błogosławieństwo i kierownictwo.

Druga część psalmu zawiera prośbę o Boże prowadzenie na drodze sprawiedliwości, zwłaszcza w obliczu kłamstwa i niegodziwości. Psalmista wyraża świadomość, że Bóg nie cierpi zła, co podkreśla potrzebę życia w zgodzie z Bożymi przykazaniami. W katolickiej interpretacji, ta część psalmu przypomina o konieczności unikania grzechu i postępowania zgodnie z Bożą wolą.

Podsumowując, Psalm 5 w katolickiej interpretacji jest modlitwą o Boże prowadzenie i ochronę. Pokazuje on potrzebę codziennego zwracania się do Boga, proszenia o Jego przewodnictwo i ochronę przed złem. Psalm ten zachęca do codziennej refleksji nad swoim życiem i świadomego wybierania drogi, która jest zgodna z Bożymi przykazaniami.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów