Ps, 54, 1-9

Psalm 54

Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Pieśń pouczająca. Dawidowa. Gdy Zifejczycy przybyli do Saula, mówiąc: «Oto Dawid u nas się ukrywa».

Boże, zbaw mnie, w imię swoje,
swoją mocą broń mojej sprawy!

Boże, słuchaj mojej modlitwy,
nakłoń ucha na słowa ust moich!

Bo powstają przeciwko mnie pyszni,
a gwałtownicy czyhają na moje życie;
nie mają Boga przed swymi oczyma.

Oto Bóg mi dopomaga,
Pan podtrzymuje me życie.

Niechaj zło spadnie na moich przeciwników
i przez wzgląd na Twą wierność zniwecz ich!

Będę Ci chętnie składać ofiarę,
sławić Twe imię, bo ono jest dobre,

bo wybawi mię z wszelkiej udręki,
a moje oko ogląda hańbę moich wrogów.


O czym jest Psalm 54? – interpretacja


Interpretacja Psalmu 54, zatytułowanego „Wybaw mnie, Boże!”, koncentruje się na temacie prośby o Boże wybawienie w obliczu bezpośredniego zagrożenia i zdrady ze strony wrogów. Psalm ten wyraża głęboką wiarę w Bożą sprawiedliwość i moc, a także stanowi wyraz zaufania, że Bóg wysłucha i ocali w potrzebie.

Pierwsza część psalmu to bezpośrednia prośba do Boga o pomoc i wybawienie. Psalmista opisuje swoją sytuację jako desperacką, będąc otoczonym przez wrogów, którzy bez powodu podnieśli przeciwko niemu rękę. W tej trudnej sytuacji zwraca się do Boga, uznając Go za swojego obrońcę i jedyną nadzieję na ocalenie. Jest to wyraz głębokiej wiary w Bożą moc i gotowość do interwencji w ludzkich sprawach.

Druga część psalmu zawiera wyznanie zaufania do Boga i przekonanie o Jego sprawiedliwym działaniu. Psalmista mówi, że Bóg jest jego pomocnikiem i że wierzy w to, że Bóg stanie po jego stronie przeciwko złu. Jest to wyraz przekonania, że Bóg nie tylko słyszy prośby o pomoc, ale także aktywnie działa na rzecz sprawiedliwości i obrony swoich wiernych.

Trzecia część psalmu to deklaracja chęci złożenia ofiary dziękczynnej i uwielbienia Boga za Jego dobroć. Psalmista obiecuje publicznie chwalić Boga za Jego pomoc i wybawienie, co jest wyrazem pewności, że Bóg wysłucha i odpowie na jego prośbę. Jest to także przypomnienie o znaczeniu dziękczynienia i uwielbienia Boga za Jego działanie w życiu wiernych.

Podsumowując, Psalm 54 w katolickiej interpretacji podkreśla moc modlitwy i zaufania do Boga w trudnych sytuacjach. Psalm ten zachęca wiernych do zwracania się do Boga w chwilach zagrożenia i do wiary, że Bóg jest obrońcą sprawiedliwości i prawdy. Podkreśla również znaczenie dziękczynienia i uwielbienia Boga za Jego wierność i pomoc w życiu codziennym.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów