Ps, 56, 1-14

Psalm 56

Kierownikowi chóru. Na melodię: «Gołębica z dalekich terebintów». Dawidowy. Miktam. Gdy go Filistyni zatrzymali w Gat.

Zmiłuj się nade mną, Boże, bo czyha na mnie człowiek,
uciska mnie w nieustannej walce.

Wrogowie moi nieustannie czyhają na mnie,
tak wielu przeciw mnie walczy.
Podnieś mnie, ilekroć mnie trwoga ogarnie,
w Tobie pokładam nadzieję.

W Bogu uwielbiam Jego słowo,
Bogu ufam, nie będę się lękał:
cóż może mi uczynić człowiek?

Przez cały dzień mi uwłaczają,
przeciw mnie obracają wszystkie swe zamysły.
Ku [mojej] zgubie się schodzą,
śledzą moje kroki,
godzą na moje życie.

Za niegodziwość – pomoc dla nich?
Boże, powal w gniewie narody!

Ty zapisałeś moje życie tułacze;
przechowałeś Ty łzy moje w swoim bukłaku:

Wtedy wrogowie moi odstąpią
w dniu, gdy Cię wezwę:
po tym poznam, że Bóg jest ze mną.

W Bogu uwielbiam Jego słowo,
wielbię słowo Pana.

Bogu ufam, nie będę się lękał:
cóż może mi uczynić człowiek?

Wiążą mnie, Boże, śluby, które Ci złożyłem,
Tobie oddam ofiary pochwalne,

bo ocaliłeś moje życie od śmierci,
[i moje nogi od upadku],
abym chodził przed Bogiem
w światłości życia.


O czym jest Psalm 56? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 56, zatytułowanego „Uciśniony ufa Bogu”, koncentruje się na temacie zaufania do Boga w obliczu strachu, prześladowania i niebezpieczeństwa. Psalm ten wyraża głębokie uczucie niepokoju z powodu wrogów, ale równocześnie jest potężnym świadectwem wiary i zaufania psalmisty w Bożą ochronę i sprawiedliwość.

Pierwsza część psalmu opisuje sytuację psalmisty, który jest ścigany i atakowany przez wrogów. Mimo ciągłego zagrożenia i strachu, psalmista wyraża swoje zaufanie do Boga, mówiąc: „W Bogu, którego słowo chwalę, w Bogu ufam, nie lękam się”. Jest to wyraz przekonania, że mimo zewnętrznych zagrożeń, Bóg jest jego schronieniem i źródłem siły.

Druga część psalmu koncentruje się na relacji psalmisty z Bogiem w kontekście jego cierpienia. Psalmista wyraża przekonanie, że Bóg zna jego sytuację i zbiera jego łzy, co jest metaforą Bożej troski i uwagi na ludzkie cierpienie. Jest to wyraz wiary w to, że Bóg jest blisko w chwilach bólu i nie opuszcza swoich wiernych.

Trzecia część psalmu zawiera deklarację zaufania i nadziei psalmisty. Mimo obecności wrogów i ciągłego zagrożenia, wyraża on pewność, że Bóg go wybawi i że jego wrogowie zostaną pokonani. Psalmista obiecuje, że będzie chwalił Boga za Jego dobroć i że będzie kontynuował swoje zaufanie w Nim.

Podsumowując, Psalm 56 w katolickiej interpretacji podkreśla moc zaufania do Boga w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Psalm ten zachęca wiernych do szukania schronienia w Bogu, nawet gdy są otoczeni przez wrogów i zagrożenia. Podkreśla, że Bóg jest świadkiem ludzkich cierpień i jest gotowy interweniować na rzecz swoich wiernych. Jest to przypomnienie, że w obliczu strachu i niepewności, wierni mogą znaleźć siłę i pocieszenie w zaufaniu do Boga.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów