Ps, 57, 1-12

Psalm 57

Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz». Dawidowy. Miktam. Gdy [Dawid] zbiegł od Saula do jaskini.

Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną,
u Ciebie chronię swe życie:
chronię się pod cień Twoich skrzydeł,
aż przejdzie klęska.

Wołam do Boga Najwyższego,
do Boga, który czyni mi dobro.

Niech ześle [pomoc] z nieba, niechaj mnie wybawi,
niech hańbą okryje tych, co mnie dręczą;
niechaj ześle Bóg swoją łaskę i wierność.

Pośrodku lwów spoczywam,
co pożerają synów ludzkich.
Ich zęby to włócznie i strzały,
a język ich niby miecz ostry.

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
a Twoja chwała ponad całą ziemię!

Zastawili sieć na moje kroki
i zgnębili moje życie.
Przede mną dół wykopali:
sami wpadli do niego.

Serce moje jest mocne, Boże,
mocne serce moje;
zaśpiewam i zagram.

Zbudź się, duszo moja,
zbudź, harfo i cytro!
Chcę obudzić jutrzenkę.

Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie;
zagram Ci wśród narodów,

bo Twoja łaskawość aż do niebios,
a wierność Twoja po chmury!

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
a Twoja chwała ponad całą ziemię!


O czym jest Psalm 57? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 57, zatytułowanego „W cieniu Bożych skrzydeł”, koncentruje się na temacie zaufania i schronienia w Bogu w obliczu niebezpieczeństwa i trudności. Psalm ten wyraża głęboką wiarę psalmisty w Bożą ochronę i miłosierdzie, nawet w najbardziej przerażających okolicznościach.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę szukającego schronienia u Boga w czasie niebezpieczeństwa. Używa metafory „w cieniu Twoich skrzydeł”, aby wyrazić swoje poczucie bezpieczeństwa i ochrony, jaką znajduje w Bogu. Mimo otaczającego go zagrożenia, psalmista wyraża swoje zaufanie, że Bóg go wysłucha i ocali.

Druga część psalmu opisuje trudności, z jakimi zmaga się psalmista, w tym złośliwość i ataki wrogów. Mimo to, utrzymuje on postawę uwielbienia i chwały dla Boga, wyrażając przekonanie, że Boża miłość i wierność są wyższe niż niebezpieczeństwa tego świata. Jest to wyraz wiary, że Bóg jest suwerenny nad wszelkimi okolicznościami i że Jego miłość jest niezmienna.

Trzecia część psalmu zawiera deklarację chęci chwalenia Boga i śpiewania Mu pieśni. Psalmista obiecuje, że będzie kontynuował swoje uwielbienie, niezależnie od sytuacji, w której się znajduje. Jest to wyraz zaufania, że Bóg jest godzien chwały w każdych okolicznościach, a także przekonanie, że ostateczne wybawienie i triumf należą do Boga.

Podsumowując, Psalm 57 w katolickiej interpretacji podkreśla znaczenie zaufania i szukania schronienia w Bogu w trudnych czasach. Psalm ten zachęca wiernych do utrzymania wiary i nadziei, nawet gdy są otoczeni przez zagrożenia i wrogów. Podkreśla, że Bóg jest bezpiecznym schronieniem i źródłem miłości i wierności, które przewyższają wszelkie ziemskie trudności. Jest to przypomnienie, że w każdej sytuacji, nawet w największym niebezpieczeństwie, wierni mogą znaleźć pocieszenie i ochronę „w cieniu Bożych skrzydeł”.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów