Ps, 58, 1-12

Psalm 58

Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz». Dawidowy. Miktam.

Wielmoże, czy rzetelnie wydajecie wyroki?
Czy słusznie sądzicie synów ludzkich?

Niestety, popełniacie w sercu nieprawość,
wasze ręce w kraju odważają ucisk.

Od łona matki występni zeszli na bezdroża,
od urodzenia zbłądzili głosiciele kłamstwa.

Trucizna ich podobna jest do jadu węża,
do jadu głuchej żmii, co zamyka uszy,

aby nie słyszeć głosu zaklinaczy,
głosu czarownika, co biegle zaklina.

Boże, zetrzyj im zęby w paszczy;
Panie, połam zęby lwiątkom!

Niech się rozejdą jak spływające wody,
niech zwiędną jak trawa na drodze.

Niech przeminą jak ślimak, co na drodze się rozpływa,
jak płód poroniony, co nie widział słońca.

Zanim ich ciernie w krzak się rozrosną,
niech powiew burzy go porwie, póki jest zielony.

Sprawiedliwy się cieszy, kiedy widzi karę,
myje swoje nogi we krwi niegodziwca.

A ludzie powiedzą: «Uczciwy ma nagrodę;
doprawdy, jest Bóg, co sądzi na ziemi».


O czym jest Psalm 58? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 58, zatytułowanego „Niesprawiedliwi sędziowie”, koncentruje się na temacie potępienia niesprawiedliwości i fałszu, szczególnie w kontekście tych, którzy mają władzę sądowniczą. Psalm ten wyraża oburzenie psalmisty na niesprawiedliwe działania i korupcję wśród tych, którzy powinni stać na straży sprawiedliwości.

Pierwsza część psalmu bezpośrednio zwraca się do sędziów i osób sprawujących władzę, kwestionując ich moralną integralność. Psalmista pyta retorycznie, czy rzeczywiście wydają sprawiedliwe wyroki, sugerując, że ich działania są przesiąknięte nieprawością i fałszem. Jest to wyraz frustracji i gniewu wobec systemu, w którym ci, którzy mają strzec prawa, sami je łamią.

Druga część psalmu zawiera mocne metafory i obrazy, które opisują zepsucie i zło tych sędziów. Psalmista porównuje ich do jadowitych węży, co podkreśla ich podstępność i niebezpieczeństwo. Jest to silne potępienie ich charakteru i działań, które są w sprzeczności z Bożymi zasadami sprawiedliwości.

Trzecia część psalmu wyraża pragnienie psalmisty, aby Bóg interweniował i ukarał niesprawiedliwych. Jest to wezwanie do Bożej sprawiedliwości, aby przywrócić porządek i ukarać tych, którzy działają niesprawiedliwie. Psalmista wyraża przekonanie, że ostatecznie Bóg zadba o sprawiedliwość i że zło zostanie pokonane.

Podsumowując, Psalm 58 w katolickiej interpretacji podkreśla, że niesprawiedliwość i korupcja, szczególnie wśród tych, którzy mają władzę, są sprzeczne z Bożymi zasadami i będą ostatecznie potępione. Psalm ten zachęca wiernych do uznania, że prawdziwa sprawiedliwość pochodzi od Boga i że On jest ostatecznym sędzią. Jest to przypomnienie, że mimo widocznej niesprawiedliwości w świecie, Bóg ostatecznie przywróci sprawiedliwość i porządek.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów