Ps, 59, 1-18

Psalm 59

Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz». Dawidowy. Miktam. Gdy Saul wysłał ludzi do pilnowania domu, by Dawida zabić.

Wyrwij mnie, mój Boże, od moich nieprzyjaciół,
chroń mnie od powstających na mnie!

Wyrwij mnie od złoczyńców,
i od mężów krwawych mię wybaw!

Bo oto czyhają na moje życie,
możni przeciw mnie spiskują,
a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, o Panie,

bez mojej winy przybiegają i napastują.
Obudź się, wyjdź mi na spotkanie i zobacz,

bo Ty, Panie, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela.
Przebudź się, by skarcić wszystkie ludy,
nie miej litości dla wszystkich podłych buntowników.

Wracają wieczorem,
warczą jak psy
i krążą po mieście.

Oto się chełpią swoimi ustami;
na ich wargach obelgi:
«Któż bowiem słyszy?»

Lecz Ty, o Panie, z nich się śmiejesz,
szydzisz ze wszystkich pogan.

Będę baczył na Ciebie, Mocy moja,
bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią.

W swej łaskawości Bóg wychodzi mi naprzeciw,
Bóg sprawia, że mogę patrzeć na [klęskę] moich wrogów.

Wytrać ich, o Boże, niech lud mój nie zapomina!
Twoją mocą rozprosz ich i powal,
o Panie, nasza Tarczo!

Grzech na ich ustach: to słowo ich warg.
Niech spęta ich własna pycha,
za złorzeczenia i kłamstwa, które rozgłaszają.

Wytrać ich w gniewie, wytrać, by już ich nie było,
by wiedziano, że Bóg króluje w Jakubie
i po krańce ziemi.

Wracają wieczorem,
warczą jak psy
i krążą po mieście.

Włóczą się, szukając żeru;
skowyczą, gdy się nie nasycą.

A ja opiewać będę Twą potęgę
i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości,
bo stałeś się dla mnie warownią
i ucieczką w dniu mego ucisku.

Będę śpiewał Tobie, Mocy moja,
bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią,
mój łaskawy Boże.


O czym jest Psalm 59? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 59, zatytułowanego „Przeciw krwiożerczym wrogom”, koncentruje się na temacie prośby o ochronę i wybawienie od brutalnych i bezlitosnych wrogów. Psalm ten odzwierciedla sytuację ekstremalnego zagrożenia i niesprawiedliwości, jednocześnie wyrażając zaufanie do Boga jako obrońcy i sprawiedliwego sędziego.

Pierwsza część psalmu zawiera opis sytuacji psalmisty, który jest otoczony przez wrogów pragnących jego śmierci. Są oni opisywani jako krwiożerczy i bezlitośni, co podkreśla ich brutalność i złośliwość. Psalmista zwraca się do Boga z prośbą o ochronę i wybawienie od tych, którzy czyhają na jego życie.

Druga część psalmu wyraża zaufanie psalmisty do Boga, mimo otaczającego go zagrożenia. Podkreśla on, że Bóg jest jego obroną i schronieniem w czasie niebezpieczeństwa. Jest to wyraz wiary, że mimo przeważającej siły wrogów, Bóg ma moc, aby ochronić i wybawić swoich wiernych.

Trzecia część psalmu zawiera prośbę o Boże interwencje przeciwko wrogom. Psalmista prosi, aby Bóg ukarał ich za ich zło i niesprawiedliwość. Jest to wezwanie do Bożej sprawiedliwości, aby przywrócić porządek i ukarać tych, którzy działają niesprawiedliwie.

Podsumowując, Psalm 59 w katolickiej interpretacji podkreśla potrzebę Bożej ochrony i interwencji w sytuacjach ekstremalnego zagrożenia i niesprawiedliwości. Psalm ten zachęca wiernych do szukania schronienia w Bogu w obliczu przemocy i zła, a także do zaufania, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią, który ostatecznie zadba o sprawiedliwość. Jest to przypomnienie, że w najtrudniejszych sytuacjach, wierni mogą polegać na Bożej mocy i ochronie.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów