Ps, 6, 1-11

Psalm 6

Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Na oktawę. Psalm. Dawidowy.
Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie
i nie karz w swej zapalczywości.
Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby;
ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone
i duszę moją ogarnia wielka trwoga;
lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze…?

Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę,
wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie,
bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie:
któż Cię wychwala w Szeolu?
Zmęczyłem się moim jękiem,
płaczem obmywam co noc moje łoże,
posłanie moje skrapiam łzami.
Od smutku oko moje mgłą zachodzi,
starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów.

Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie,
bo Pan usłyszał głos mojego płaczu;
Pan usłyszał moje błaganie,
Pan przyjął moją modlitwę.
Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą,
niech odstąpią i niech się zawstydzą!


O czym jest Psalm 6? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 6, zatytułowanego „Błaganie o litość”, koncentruje się na głębokim wyrazie bólu, smutku i prośby o Boże miłosierdzie. W katolickiej tradycji, ten psalm jest często odmawiany jako modlitwa pokutna, wyrażająca skruchę i prośbę o przebaczenie.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę w stanie głębokiej rozpaczy i bólu, proszącego Boga, aby nie karcił go w gniewie ani nie karał w popędliwości. Psalmista wyraża swoją słabość i kruchosć w obliczu Bożej sprawiedliwości. W katolickiej interpretacji, ten fragment może być odbierany jako wyraz ludzkiej kondycji grzesznej i potrzeby Bożego miłosierdzia.

Druga część psalmu zawiera intensywne błaganie o ulgę i ocalenie. Psalmista mówi o płaczu, zmęczeniu i smutku, co podkreśla uczucie głębokiej niedoli i potrzebę Bożej interwencji. W kontekście katolickim, jest to przypomnienie o tym, że w chwilach cierpienia i smutku, człowiek może i powinien zwracać się do Boga z prośbą o pomoc i wsparcie.

Podsumowując, Psalm 6 w katolickiej interpretacji jest wyrazem ludzkiej słabości, pokuty i potrzeby Bożej łaski. Ukazuje on głęboką świadomość grzechu i prośbę o Boże miłosierdzie. Psalm 6 zachęca wiernych do wyrażania swoich słabości i błagania o Boże miłosierdzie, przypominając o nieskończonej miłości i litości Boga.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów