Ps, 60, 1-14

Psalm 60

Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilia Prawa». Miktam. Dawidowy. Celem pouczenia. Gdy walczył z Aram-Naharaim i z Aram-Sobą i gdy powracający Joab zwyciężył Edomitów w Dolinie Soli – dwanaście tysięcy [ludzi].

Odrzuciłeś nas, o Boże, starłeś nas,
rozgniewałeś się, lecz powróć do nas!

Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię:
ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje.

Kazałeś ludowi swemu zaznać twardego losu,
napoiłeś nas winem oszałamiającym.

Postawiłeś znak dla tych, co boją się Ciebie,
by uciekali przed łukiem.

Aby ocaleli, których Ty miłujesz,
wspomóż Twą prawicą i wysłuchaj nas!

Bóg przemówił w swojej świątyni:
«Będę się radował i podzielę Sychem,
a dolinę Sukkot wymierzę.

Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses,
Efraim jest szyszakiem mej głowy,
Juda moim berłem,

Moab jest dla Mnie misą do mycia,
na Edom but mój rzucę,
nad Filisteą będę triumfował».

Któż mię wprowadzi do miasta warownego?
Któż aż do Edomu mię doprowadzi?

Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś
i [już] nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?

Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi,
bo ludzkie ocalenie jest zawodne.

W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy:
i On podepcze naszych nieprzyjaciół.


O czym jest Psalm 60? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 60, zatytułowanego „Modlitwa po klęsce”, koncentruje się na temacie poszukiwania Bożej pomocy i prowadzenia po doświadczeniu porażki i rozczarowania. Psalm ten odzwierciedla sytuację narodowego kryzysu i niepewności, jednocześnie wyrażając nadzieję na Boże wsparcie i ostateczne zwycięstwo.

Pierwsza część psalmu opisuje trudną sytuację, w której znajduje się naród – klęskę, rozdarcie i gniew Boży. Psalmista wyraża poczucie opuszczenia przez Boga, co jest odczuwane jako kluczowy czynnik w doświadczanej porażce. Jest to szczere wyrażenie bólu i rozczarowania z powodu obecnych trudności.

Druga część psalmu zawiera prośbę o Boże przywrócenie i pomoc. Psalmista prosi Boga, aby przywrócił swoje błogosławieństwo i prowadzenie narodowi, uznając, że tylko z Bożą pomocą mogą osiągnąć zwycięstwo. Jest to wyraz wiary, że mimo obecnych trudności, Bóg ma moc zmienić sytuację i doprowadzić do triumfu.

Trzecia część psalmu wyraża nadzieję i zaufanie w Boże obietnice i prowadzenie. Mimo poczucia porażki, psalmista przypomina sobie o Bożych obietnicach i deklaruje swoje zaufanie, że Bóg ostatecznie doprowadzi swój lud do zwycięstwa. Jest to przejaw wiary, że Bóg jest wierny swoim obietnicom i że Jego plany są niezawodne.

Podsumowując, Psalm 60 w katolickiej interpretacji podkreśla znaczenie zaufania do Boga i poszukiwania Jego pomocy w czasach kryzysu i klęski. Psalm ten zachęca wiernych do uznania Bożej suwerenności nawet w trudnych okolicznościach i do wiary, że Bóg może odwrócić nawet najbardziej niekorzystne sytuacje. Jest to przypomnienie, że w obliczu porażek i wyzwań, wierni powinni zwracać się do Boga z prośbą o prowadzenie i odnowienie.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów