Ps, 62, 1-13

Psalm 62

Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm. Dawidowy.

Dusza moja spoczywa tylko w Bogu,
od Niego przychodzi moje zbawienie.

On jedynie skałą i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Dokądże będziecie napadać na człowieka
i wszyscy go przewracać
jak ścianę pochyloną,
jak mur, co się wali?

Oni tylko knują podstępy
i lubią zwodzić;
kłamliwymi ustami swymi błogosławią,
a przeklinają w sercu.

Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.

On jedynie skałą i zbawieniem moim,
On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała,
skała mojej mocy,
w Bogu moja ucieczka.

W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie!
Przed Nim serca wasze wylejcie:
Bóg jest dla nas ucieczką!

Synowie ludzcy są tylko jak tchnienie,
synowie mężów – kłamliwi;
na wadze w górę się wznoszą:
wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie.

Nie pokładajcie ufności w przemocy
ani się łudźcie na próżno rabunkiem;
do bogactw, choćby rosły,
serc nie przywiązujcie.

Bóg raz powiedział,
dwa razy to słyszałem:
Bóg jest potężny.

I Ty, Panie, jesteś łaskawy,
bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.


O czym jest Psalm 62? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 62, zatytułowanego „Bóg jedyną nadzieją”, koncentruje się na temacie głębokiego zaufania do Boga jako jedynej prawdziwej ostoi i źródła siły w życiu. Psalm ten wyraża spokój i pewność, wynikające z pełnego oddania się Bożej opiece i suwerenności, nawet w obliczu życiowych trudności i niepewności.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę wyrażającego swoje głębokie zaufanie do Boga. Mówi on: „Tylko w Bogu spokojna jest dusza moja”, co podkreśla jego całkowite poleganie na Bożej mocy i miłości. Psalmista opisuje Boga jako swoją skałę, zbawienie i twierdzę, co symbolizuje stabilność, bezpieczeństwo i ochronę, jaką znajduje w Bogu.

Druga część psalmu kontrastuje to głębokie zaufanie do Boga z próżnością polegania na ludziach i materialnych bogactwach. Psalmista przestrzega przed fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, które mogą oferować pozycje społeczne, bogactwo czy ludzka siła. Podkreśla, że prawdziwe bezpieczeństwo i stabilność można znaleźć tylko w Bogu.

Trzecia część psalmu zawiera zachętę dla innych, aby również pokładali swoją nadzieję w Bogu. Psalmista wzywa słuchaczy, aby wylewali przed Bogiem swoje serca, co jest wyrazem zachęty do szczerej modlitwy i zaufania w Bożą opiekę. Jest to przypomnienie, że Bóg jest dostępny i gotowy wysłuchać trosk swoich wiernych.

Podsumowując, Psalm 62 w katolickiej interpretacji podkreśla, że prawdziwe bezpieczeństwo, spokój i nadzieja znajdują się w Bogu. Psalm ten zachęca wiernych do całkowitego zaufania Bogu, unikania pokusy polegania wyłącznie na ludzkich siłach czy bogactwach, i do otwartego dzielenia się swoimi troskami z Bogiem. Jest to przypomnienie, że w każdej sytuacji, w trudnościach i niepewnościach życia, Bóg jest stałą skałą, na której można bezpiecznie oprzeć swoje życie.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów