Ps, 63, 1-12

Psalm 63

Psalm Dawidowy. Gdy przebywał na Pustyni Judzkiej.

Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam;
Ciebie pragnie moja dusza,
za Tobą tęskni moje ciało,
jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.

W świątyni tak się wpatruję w Ciebie,
bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.

Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia,
moje wargi będą Cię sławić.

Tak błogosławię Cię w moim życiu:
wzniosę ręce w imię Twoje.

Dusza moja się syci niby sadłem i tłustością,
radosnymi okrzykami warg moje usta Cię chwalą,

gdy wspominam Cię na moim posłaniu
i myślę o Tobie podczas moich czuwań.

Bo stałeś się dla mnie pomocą
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

do Ciebie lgnie moja dusza,
prawica Twoja mnie wspiera.

A ci, którzy szukają zguby mojej duszy,
niech zejdą w głębiny ziemi.

Niech będą wydani pod miecze
i staną się łupem szakali.

A król niech się raduje w Bogu,
niech chlubi się każdy, który nań przysięga,
tak niech się zamkną usta mówiących kłamliwie.


O czym jest Psalm 63? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 63, zatytułowanego „Tęsknota za Bogiem i świątynią”, koncentruje się na głębokim pragnieniu bliskości z Bogiem i doświadczeniu Jego obecności. Psalm ten wyraża intensywną duchową tęsknotę i poszukiwanie Boga, podkreślając Jego miłość i opiekę jako największe dobro.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę wyrażającego głęboką tęsknotę za Bogiem. Mówi on: „Bóg, Ty jesteś moim Bogiem, gorliwie Cię szukam”, co podkreśla jego pragnienie Bożej obecności i miłości. Psalmista opisuje swoje pragnienie Boga jako pragnienie spragnionego i wypragnionego ziemi, co symbolizuje intensywność i głębię jego duchowego poszukiwania.

Druga część psalmu koncentruje się na wspomnieniach doświadczenia Bożej obecności, szczególnie w świątyni. Psalmista wspomina, jak w przeszłości kontemplował Bożą moc i chwałę, co było dla niego źródłem radości i pocieszenia. Jest to wyraz tęsknoty za ponownym doświadczeniem tej bliskości i duchowego spełnienia.

Trzecia część psalmu wyraża pewność psalmisty w Bożą opiekę i miłość. Mówi o tym, jak Bóg jest jego pomocą i jak Jego prawica go podtrzymuje. Jest to wyraz zaufania, że mimo fizycznego oddalenia od świątyni, Bóg nadal jest obecny i aktywny w jego życiu.

Podsumowując, Psalm 63 w katolickiej interpretacji podkreśla, że głęboka tęsknota za Bogiem i Jego obecnością jest kluczowym elementem duchowego życia. Psalm ten zachęca wiernych do intensywnego poszukiwania Boga, do czerpania radości z Jego obecności i do zaufania w Jego ciągłą opiekę. Jest to przypomnienie, że prawdziwe spełnienie i pocieszenie znajdują się w bliskości z Bogiem, niezależnie od fizycznych okoliczności.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów