Ps, 64, 1-11

Psalm 64

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę;
zachowaj me życie od strachu przed wrogiem.

Chroń mnie przed gromadą złoczyńców
i przed zgrają źle postępujących.

Oni ostrzą jak miecz swe języki,
a gorzkie słowa kierują jak strzały,

by ugodzić niewinnego z ukrycia,
znienacka strzelają, wcale się nie boją.

Umacniają się w złym zamiarze,
zamyślają potajemnie zastawić sidła
i mówią sobie: «Któż nas zobaczy

i zgłębi nasze tajemnice?»
Zamach został obmyślony,
ale wnętrze człowieka – serce jest niezgłębione.

Lecz Bóg strzałami w nich godzi,
nagle odnoszą rany,

własny język im gotuje upadek:
wszyscy, co ich widzą, potrząsają głowami.

Ludzie zdjęci bojaźnią
sławią dzieło Boga
i rozważają Jego zrządzenia.

Sprawiedliwy weseli się w Panu,
do Niego się ucieka,
a wszyscy prawego serca się chlubią.


O czym jest Psalm 64? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 64, zatytułowanego „Bóg sądzi prześladowców”, koncentruje się na temacie Bożej sprawiedliwości wobec niesprawiedliwych działań i prześladowań. Psalm ten wyraża prośbę o ochronę przed złymi i podstępnymi ludźmi, jednocześnie podkreślając, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią, który ostatecznie ujawni prawdę i wymierzy sprawiedliwość.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę proszącego Boga o ochronę przed złośliwymi ludźmi, którzy knują przeciwko niemu i używają swoich języków jako broni. Psalmista opisuje ich działania jako pełne podstępu i zdrady, co podkreśla ich złośliwość i niebezpieczeństwo.

Druga część psalmu koncentruje się na Bożej interwencji i sprawiedliwości. Psalmista wyraża przekonanie, że Bóg wysłucha jego prośby i ujawni prawdę o działaniach jego wrogów. Jest to wyraz wiary, że Bóg nie pozostaje obojętny na niesprawiedliwość i że Jego sąd jest nieuchronny.

Trzecia część psalmu opisuje ostateczne zwycięstwo sprawiedliwości Bożej. Psalmista przewiduje, że wrogowie zostaną pokonani i że ich własne złości się przeciwko nim. Jest to wyraz nadziei, że zło zostanie ostatecznie ujawnione i pokonane przez Bożą sprawiedliwość.

Podsumowując, Psalm 64 w katolickiej interpretacji podkreśla, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią, który widzi i rozumie złośliwe działania ludzi i ostatecznie przyniesie sprawiedliwość. Psalm ten zachęca wiernych do szukania ochrony i sprawiedliwości u Boga w obliczu prześladowań i niesprawiedliwości. Jest to przypomnienie, że mimo pozornej przewagi złych, Bóg ma ostateczną kontrolę i Jego sprawiedliwość zatriumfuje nad wszelkim złem.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów