Ps, 65, 1-14

Psalm 65

Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. Pieśń.

Ciebie należy wielbić,
Boże, na Syjonie.
Tobie śluby dopełniać,

co próśb wysłuchujesz.
Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik,

wyznając nieprawości.
Przygniatają nas nasze przewiny:
Ty je odpuszczasz.

Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz:
mieszka on w Twoich pałacach.
Niech nas nasycą dobra Twego domu,
świętość Twojego przybytku!

Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami,
Boże, nasz Zbawco,
nadziejo wszystkich krańców ziemi
i mórz dalekich,

który swą mocą utwierdzasz góry,
jesteś opasany potęgą,

który uśmierzasz burzliwy szum morza,
huk jego fal, zgiełk narodów.

Przejęci są trwogą mieszkańcy krańców ziemi
z powodu Twych znaków.
Ty zaś napełniasz radością podwoje Zachodu i Wschodu.

Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś,
ubogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wodą jest wezbrany,
zboże im przygotowałeś.
Tak przygotowałeś ziemię:

bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś jej skiby,
deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom.

Rok uwieńczyłeś swymi dobrami
i Twoje ślady opływają tłustością.

Stepowe pastwiska są pełne rosy,
a wzgórza przepasują się weselem.

Łąki się stroją trzodami,
doliny okrywają się zbożem,
wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają.


O czym jest Psalm 65? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 65, zatytułowanego „Dziękczynienie za dobrodziejstwa”, koncentruje się na temacie wdzięczności i uwielbienia Boga za Jego liczne błogosławieństwa i dobrodziejstwa. Psalm ten jest hymnem dziękczynnym, który celebruje Bożą dobroć w różnych aspektach życia – od osobistego błogosławieństwa po dobrobyt natury.

Pierwsza część psalmu wyraża dziękczynienie za osobiste dobrodziejstwa i wysłuchanie modlitw. Psalmista zaczyna od słów uwielbienia, podkreślając, że Bóg jest godzien chwały i dziękczynienia. Wyróżnia się tu wdzięczność za Boże wysłuchanie i odpowiadanie na modlitwy, co jest wyrazem osobistego doświadczenia Bożej obecności i działania w życiu psalmisty.

Druga część psalmu rozszerza temat dziękczynienia, wskazując na Boże dzieła w naturze i w świecie. Opisuje Bożą moc w utrzymaniu porządku naturalnego, od spokojnych mórz po obfite plony. Jest to wyraz uznania, że Bóg jest źródłem wszelkiego życia i dobrobytu, a Jego stworzenie jest świadectwem Jego dobroci i mocy.

Trzecia część psalmu koncentruje się na uniwersalnym charakterze Bożego panowania i dobrodziejstw. Psalmista podkreśla, że Boże błogosławieństwa są dostępne dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia czy statusu. Jest to przypomnienie, że Bóg jest Bogiem całego stworzenia i Jego łaska obejmuje cały świat.

Podsumowując, Psalm 65 w katolickiej interpretacji podkreśla wdzięczność i uwielbienie Boga za Jego liczne dobrodziejstwa, zarówno w życiu osobistym, jak i w całym stworzeniu. Psalm ten zachęca wiernych do uznania Bożej dobroci we wszystkich aspektach życia i do dzielenia się tą wdzięcznością poprzez uwielbienie i dziękczynienie. Jest to przypomnienie, że wszelkie błogosławieństwa pochodzą od Boga i że należy Mu się chwała za Jego nieustanne dary i opiekę.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów