Ps, 67, 1-8

Psalm 67

Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi;
niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze!

Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie – pośród wszystkich ludów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!

Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy,
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!

Ziemia wydała swój owoc:
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.

Niechaj nam Bóg błogosławi
i niech się Go boją
wszystkie krańce ziemi!


O czym jest Psalm 67? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 67, zatytułowanego „O błogosławieństwo na trud apostolski”, koncentruje się na temacie prośby o Boże błogosławieństwo i łaskę, które mają prowadzić do rozprzestrzeniania Bożego słowa i Jego chwały wśród wszystkich narodów. Psalm ten jest modlitwą o to, aby Boża dobroć i prawda były znane i uwielbiane na całym świecie.

Pierwsza część psalmu zawiera prośbę o Boże błogosławieństwo i łaskawość. Psalmista prosi, aby Bóg był łaskawy i błogosławił swojemu ludowi, co ma na celu nie tylko dobrobyt Izraela, ale także rozprzestrzenianie Bożej chwały wśród wszystkich narodów. Jest to wyraz pragnienia, aby Boża dobroć była widoczna na całym świecie.

Druga część psalmu podkreśla uniwersalny charakter Bożego panowania i łaski. Psalmista wyraża nadzieję, że wszystkie narody doświadczą Bożego błogosławieństwa i poznają Jego drogi. Jest to wezwanie do globalnego uwielbienia Boga, co odzwierciedla pragnienie, aby Boża sprawiedliwość i zbawienie były znane wszędzie.

Trzecia część psalmu zawiera wyraz radości i nadziei, że Boże panowanie przyniesie pokój i sprawiedliwość na ziemi. Psalmista wzywa wszystkie narody do radosnego śpiewania i chwalenia Boga, co jest wyrazem przekonania, że Boża dobroć i prawda są dla wszystkich ludzi.

Podsumowując, Psalm 67 w katolickiej interpretacji podkreśla pragnienie, aby Boże błogosławieństwo i łaska były rozpoznawane i uwielbiane przez wszystkie narody świata. Psalm ten zachęca wiernych do modlitwy o to, aby praca apostolska była owocna i aby Boża chwała była rozszerzana na całą ziemię. Jest to przypomnienie, że Boże błogosławieństwo ma na celu nie tylko dobrobyt jednostek czy narodów, ale także globalne uwielbienie Boga i rozprzestrzenianie Jego prawdy i miłości.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów