Ps, 7, 1-18

Psalm 7

Skarga Dawida, którą wyśpiewał do Pana z powodu Kusza Beniaminity.
Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam;
wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,
by kto – jak lew – mnie nie porwał
i nie rozszarpał, gdy zabraknie wybawcy.

Boże mój, Panie, jeżeli ja to popełniłem,
jeśli nieprawość plami moje ręce,
jeśli wyrządziłem zło swemu dobroczyńcy
i swego wroga złupiłem doszczętnie,
to niech nieprzyjaciel ściga mnie i schwyci,
i wdepcze w ziemię me życie,
a godność moją niechaj w proch obali.

Powstań, o Panie, w Twym gniewie,
podnieś się przeciw zaciekłości mych ciemięzców,
wystąp w sądzie, jaki zapowiedziałeś.
Gromada narodów niechaj Cię otoczy,
a Ty zasiądź ponad nią wysoko.
Pan jest Sędzią narodów:
Panie, przyznaj mi słuszność, według mej sprawiedliwości
i według niewinności, jaka jest we mnie.

Niechaj ustanie nieprawość występnych,
a sprawiedliwego umocnij,
Boże sprawiedliwy,
Ty, co przenikasz serca i nerki.
Tarczą jest dla mnie Bóg,
co zbawia prawych sercem.

Bóg – Sędzia sprawiedliwy,
Bóg codziennie pałający gniewem.
Jeśli się [kto] nie nawróci,
miecz swój On wyostrzy;
przygotuje na niego pociski śmiertelne,
sporządzi swe ogniste strzały.

Oto [tamten] począł nieprawość, brzemienny jest udręką
i rodzi podstęp.
Wykopał dół i pogłębił go,
lecz wpadł do jamy, którą przygotował.
Jego złość obróci się na jego głowę,
a jego gwałt spadnie mu na ciemię.
18 Ja zaś uwielbiam Pana za Jego sprawiedliwość,
psalm śpiewam imieniu Pana Najwyższego.


O czym jest Psalm 7? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 7, zatytułowanego „Modlitwa oczernionego”, koncentruje się na temacie sprawiedliwości Bożej i ufności w Boga w obliczu fałszywych oskarżeń i niesprawiedliwości. Psalm ten wyraża zarówno ból i niepokój psalmisty, jak i jego głęboką wiarę w sprawiedliwość Bożą.

Pierwsza część psalmu ukazuje psalmistę, który błaga Boga o ochronę przed fałszywymi oskarżeniami i nieprawością. Psalmista wyraża uczucie bycia niesprawiedliwie osądzonym i prosi Boga o obronę przed wrogami. Ten fragment podkreśla, że w obliczu niesprawiedliwości i fałszu, wierny powinien szukać sprawiedliwości u Boga, który zna prawdę i jest ostatecznym sędzią.

Druga część psalmu to modlitwa o sprawiedliwe osądzenie przez Boga. Psalmista prosi Boga o to, by Jego sąd był sprawiedliwy i by ci, którzy czynią zło, otrzymali sprawiedliwą karę. Jest to wezwanie do Bożej interwencji, aby przywrócić sprawiedliwość i porządek.

Podsumowując, Psalm 7 w katolickiej interpretacji podkreśla znaczenie ufności w sprawiedliwość Bożą. Wyraża on przekonanie, że mimo niesprawiedliwości i fałszu w świecie, Bóg jest ostatecznym sędzią, który troszczy się o swoje dzieci i którego sprawiedliwość ostatecznie triumfuje. Psalm ten zachęca do wytrwałości w wierze i zaufaniu, nawet gdy otoczenie wydaje się być niesprawiedliwe i pełne fałszu.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów