Ps, 70, 1-6

Psalm 70

Kierownikowi chóru. Dawidowy. Ku wspomnieniu.

Racz mnie wybawić, o Boże;
Panie, pospiesz mi na pomoc!

Niech się zawstydzą i okryją rumieńcem
ci, którzy godzą na moje życie.
Niech się cofną okryci wstydem
ci, którzy z nieszczęść moich się weselą.

Niechaj odstąpią okryci hańbą,
którzy [mi] mówią: «Ha, ha».

Niech się radują i weselą w Tobie
wszyscy, co Ciebie szukają.
Niech zawsze mówią: «Bóg jest wielki!»
ci, którzy pragną Twojej pomocy.

Ja zaś ubogi jestem i nędzny,
Boże, szybko przyjdź mi z pomocą!
Tyś wspomożyciel mój i wybawca:
nie zwlekaj, o Panie!


O czym jest Psalm 70? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 70, zatytułowanego „Błaganie o pomoc Bożą”, koncentruje się na temacie pilnej prośby o Boże wybawienie i ochronę w obliczu natychmiastowego zagrożenia. Psalm ten odzwierciedla sytuację nagłej potrzeby i desperacji, w której psalmista zwraca się do Boga o szybką interwencję.

Pierwsza część psalmu zawiera bezpośrednią i pilną prośbę o pomoc. Psalmista wzywa Boga, aby pospieszył mu z pomocą, co podkreśla natychmiastowy charakter jego potrzeby. Jest to wyraz poczucia zagrożenia i pilnej potrzeby Bożej interwencji.

Druga część psalmu opisuje sytuację psalmisty, który jest prześladowany przez wrogów. Prosi on, aby ci, którzy szukają jego życia, zostali zawstydzeni i cofnęli się. Jest to wyraz pragnienia sprawiedliwości i obrony przed niesprawiedliwym traktowaniem.

Trzecia część psalmu wyraża zaufanie psalmisty do Boga i jego nadzieję na Boże działanie. Mimo desperackiej sytuacji, psalmista nadal wierzy, że Bóg jest jego pomocą i wybawicielem. Jest to wyraz wiary, że Bóg wysłucha i odpowie na jego wołanie.

Podsumowując, Psalm 70 w katolickiej interpretacji podkreśla potrzebę pilnej Bożej interwencji w sytuacjach zagrożenia i prześladowania. Psalm ten zachęca wiernych do zwracania się do Boga w momentach desperacji i potrzeby, utrzymując jednocześnie zaufanie i nadzieję na Jego pomoc. Jest to przypomnienie, że w najtrudniejszych chwilach życia, Bóg jest gotowy wysłuchać i działać na rzecz swoich wiernych.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów