Ps, 74, 1-23

Psalm 74

Pieśń pouczająca. Asafowy.
Dlaczego, Boże, odrzuciłeś na wieki,
płoniesz gniewem przeciw owcom Twojego pastwiska?

Pomnij na Twoją społeczność, którą dawno nabyłeś,
na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie,
na górę Syjon, gdzie założyłeś sobie siedzibę.

Skieruj Twe kroki
ku ruinom bez końca:
nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni.

Ryknęli Twoi przeciwnicy w środku [Namiotu] Spotkania,
zatknęli swe proporce.

Można było ich poznać jak tego, co wznosi wysoko
siekiery wśród gąszczów.

Wszystkie jego bramy wyłamali razem,
zniszczyli toporem i kilofem.

Na pastwę ognia świątynię Twoją wydali,
doszczętnie zbezcześcili przybytek Twego imienia.

Rzekli w swym sercu: «Razem ich zniszczmy!»
Spalili w kraju wszystkie miejsca świętych zgromadzeń.

Już nie widać naszych znaków i nie ma proroka;
a między nami nie ma, kto by wiedział, jak długo,

jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel?
Czy wróg na zawsze będzie bluźnił Twemu imieniu?

Czemu cofasz swą rękę
i trzymasz swą prawicę w zanadrzu?

Bóg jednak od początku jest moim królem,
który na ziemi sprawia ocalenie.

Ty ujarzmiłeś morze swą potęgą,
skruszyłeś głowy smoków na morzu.

Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana,
wydałeś go na żer potworom morskim.

Ty otworzyłeś źródła i strumienie;
Ty wysuszyłeś rzeki stale płynące.

Twoim jest dzień i noc jest Twoja;
Ty światło i słońce utwierdziłeś.

Ty ustanowiłeś wszystkie granice ziemi;
Ty utworzyłeś lato i zimę.

Pamiętaj o tym: wróg Cię lży, Panie,
a lud niemądry uwłacza Twojemu imieniu.

Nie wydawaj na zatracenie duszy Twej synogarlicy;
o życiu Twych ubogich nie zapominaj na wieki!

Wejrzyj na Twe przymierze, bo się napełniły
zakątki kraju jękiem i przemocą.

Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem:
niech ubogi i biedny chwalą Twoje imię!

Powstań, o Boże, prowadź swoją sprawę;
pamiętaj o zniewadze, którą co dnia wyrządza Ci głupiec.

Nie zapomnij o krzyku Twoich przeciwników;
zawsze się podnosi zgiełk powstających na Ciebie.


O czym jest Psalm 74? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 74, zatytułowanego „Nad gruzami świątyni”, koncentruje się na temacie żalu i prośby o interwencję Boga w obliczu zniszczenia świątyni i kryzysu narodowego. Psalm ten odzwierciedla głębokie poczucie straty i rozpaczy po zniszczeniu świątyni w Jerozolimie, będącej symbolem obecności Bożej wśród Izraelitów.

Pierwsza część psalmu wyraża poczucie opuszczenia i pytania, dlaczego Bóg pozwolił na zniszczenie świątyni. Psalmista zwraca się do Boga z pytaniem, dlaczego wydaje się, że odsunął się od swojego ludu w czasie ich największej potrzeby. Jest to wyraz bólu i niezrozumienia sytuacji, w której znalazł się naród.

Druga część psalmu opisuje zniszczenie świątyni i akty świętokradztwa dokonane przez wrogów. Psalmista szczegółowo opisuje akty profanacji i zniszczenia, które spotkały święte miejsce, co jest wyrazem głębokiego żalu i poczucia straty.

Trzecia część psalmu to prośba o Bożą interwencję i sprawiedliwość. Psalmista wzywa Boga, aby pamiętał o swoim ludzie i działał na rzecz ich wybawienia. Jest to wyraz nadziei, że mimo obecnej tragedii, Bóg nadal ma moc przywrócić swój lud i zrehabilitować swoje święte miejsce.

Podsumowując, Psalm 74 w katolickiej interpretacji podkreśla głębokie poczucie straty i żalu po zniszczeniu świątyni, która była centrum życia religijnego i narodowego Izraelitów. Psalm ten wyraża ból i rozpacz w obliczu tej tragedii, jednocześnie zachowując nadzieję na Bożą interwencję i odbudowę. Jest to przypomnienie, że nawet w najciemniejszych momentach historii, wierni mogą zwracać się do Boga o pomoc, nadzieję i odnowienie.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów