Ps, 75, 1-11

Psalm 75

Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz…». Psalm. Asafowy. Pieśń.

Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,
wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.

«Gdy Ja naznaczę porę,
odbędę sąd sprawiedliwy.

Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami,
Ja umocniłem jej filary.

Mówię zuchwalcom: „Nie bądźcie zuchwali!”
a do niegodziwych: „Nie podnoście rogu!”

Nie podnoście rogu ku górze,
nie mówcie bezczelnie przeciw Skale.

Bo nie ze wschodu ani z zachodu,
ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie,

lecz Bóg jedynie jest sędzią –
tego zniża, tamtego podnosi.

Bo w ręku Pana jest kielich,
który się pieni winem, pełnym przypraw.
I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją,
pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi».

Ja zaś będę się radował na wieki,
zaśpiewam Bogu Jakuba.

I połamię cały róg niegodziwych,
a róg sprawiedliwego się wzniesie.


O czym jest Psalm 75? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 75, zatytułowanego „Bóg sądzi świat”, koncentruje się na temacie Bożej sprawiedliwości i suwerenności w sądzeniu świata. Psalm ten podkreśla, że ostateczna władza i sąd należą do Boga, który działa sprawiedliwie i decyduje o losach narodów i jednostek.

Pierwsza część psalmu wyraża wdzięczność i uznanie dla Boga za Jego sprawiedliwe rządy. Psalmista zaczyna od słów uwielbienia Boga, podkreślając, że to On decyduje o czasie sądu. Jest to wyraz uznania, że Bóg działa według swojego planu i czasu, a Jego działania są zawsze sprawiedliwe i właściwe.

Druga część psalmu odnosi się do Bożego sądu nad pychą i arogancją. Bóg przemawia, potępiając pychę i samowystarczalność, i przypomina, że to On jest sędzią, który podnosi jednych i poniża innych. Jest to przestroga przed wynoszeniem się i przypomnienie, że prawdziwa moc i autorytet pochodzą od Boga.

Trzecia część psalmu zawiera obraz kielicha Bożego sądu. Bóg mówi o kielichu pełnym mieszaniny, który ma być wypity przez grzeszników. Jest to metafora Bożej sprawiedliwości, która ostatecznie dosięgnie tych, którzy postępują niesprawiedliwie.

Podsumowując, Psalm 75 w katolickiej interpretacji podkreśla, że Bóg jest ostatecznym sędzią, który sprawiedliwie rządzi światem i decyduje o losach ludzi. Psalm ten zachęca wiernych do uznania Bożej suwerenności i sprawiedliwości, a także do pokory i zaufania, że Boży sąd jest zawsze sprawiedliwy i właściwy. Jest to przypomnienie, że w obliczu niesprawiedliwości i pychy, ostateczne rozstrzygnięcie należy do Boga.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów