Ps, 76, 1-13

Psalm 76

Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Asafowy. Pieśń.

Bóg znany jest w Judzie,
wielkie jest imię Jego w Izraelu.

W Salem powstał Jego przybytek,
a na Syjonie Jego mieszkanie.

Tam złamał pioruny łuku,
tarczę i miecz, i zbroję.

Jesteś pełen światła – potężniejszy
niż góry odwieczne.

Najdzielniejsi stali się łupem
i śpią snem swoim,
a ręce wszystkich odważnych pomdlały.

Od Twojej groźby, Boże Jakuba,
zdrętwiały rydwany i konie.

Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze
w obliczu Twego zagniewania?

Ogłosiłeś z nieba swój wyrok,
przelękła się ziemia, zamilkła,

gdy Bóg na sąd się podniósł,
by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.

Bo gniew Edomu będzie Cię sławił,
a resztki Chamat będą obchodzić Twe święto.

Złóżcie śluby i wypełnijcie je przed Panem, Bogiem waszym,
niech całe otoczenie niesie dary Straszliwemu,

Temu, który poskramia ducha książąt,
który jest straszliwy dla królów ziemi.


O czym jest Psalm 76? – interpretacja


Interpretacja Psalmu 76, zatytułowanego „Pieśń triumfalna”, koncentruje się na temacie Bożej potęgi i zwycięstwa nad wrogami. Psalm ten celebruje Bożą suwerenność i Jego zdolność do obrony swojego ludu, a także Jego sprawiedliwość w pokonywaniu zła.

Pierwsza część psalmu opisuje Boga jako potężnego i szanowanego w Izraelu, szczególnie w Jerozolimie (Syjonie), gdzie jest Jego świątynia. Psalmista podkreśla, że Bóg jest znany ze swojej potęgi i majestatu, co jest wyrazem uznania Jego suwerennej władzy i świętości.

Druga część psalmu koncentruje się na opisie Bożego zwycięstwa nad wrogami. Opowiada o tym, jak Bóg pokonał wrogie siły, co jest przedstawione jako dowód Jego potęgi i zdolności do obrony swojego ludu. Jest to wyraz wiary, że Bóg jest potężnym obrońcą, który potrafi pokonać nawet największe i najgroźniejsze siły.

Trzecia część psalmu zawiera refleksję nad wpływem Bożego zwycięstwa na inne narody. Mówi o tym, jak władcy i władczynie ziemi przynoszą dary Bogu, co jest wyrazem uznania Jego suwerenności przez inne narody. Jest to przypomnienie, że Boża potęga i sprawiedliwość mają uniwersalny wpływ.

Podsumowując, Psalm 76 w katolickiej interpretacji podkreśla Bożą potęgę i zdolność do obrony swojego ludu oraz Jego suwerenność nad całym światem. Psalm ten jest pieśnią triumfalną, która celebruje Boże zwycięstwa i Jego sprawiedliwe rządy. Zachęca wiernych do uznania Bożej potęgi i do zaufania, że Bóg jest potężnym obrońcą i sprawiedliwym sędzią. Jest to przypomnienie, że w obliczu zagrożeń i wrogów, ostateczne zwycięstwo należy do Boga.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów