Ps, 79, 1-13

Psalm 79

Psalm. Asafowy.
Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa,
zbezcześcili Twój święty przybytek,
Jeruzalem obrócili w ruiny.

Ciała sług Twoich wydali
na pastwę ptakom powietrznym,
zwierzętom ziemskim ciała Twoich świętych.

Ich krew rozlali, jak wodę,
wokół Jeruzalem
i nie było komu ich pogrzebać.

Staliśmy się przedmiotem wzgardy dla naszych sąsiadów,
igraszką i pośmiewiskiem dla otaczających.

Dokądże, Panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał?
Czy Twoja zapalczywość będzie gorzeć jak ogień?

Wylej gniew Twój na ludy,
które Cię nie uznają,
na królestwa,
co nie wzywają Twojego imienia.

Albowiem pożarli Jakuba
i spustoszyli jego siedzibę.

Nie pamiętaj nam win naszych przodków,
niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje:
bo bardzo jesteśmy słabi.

Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego,
przez wzgląd na chwałę Twojego imienia,
i wyzwól nas, i odpuść nasze grzechy
przez wzgląd na Twoje imię.

Dlaczego mają mówić poganie:
«Gdzie jest ich Bóg?»
Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród pogan wieść
o pomście za przelaną krew Twoich sług.

Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie;
mocą Twojego ramienia oszczędź
na śmierć skazanych.

I odpłać sąsiadom naszym siedmiokrotnie w ich zanadrze
za zniewagę, którą Tobie, Panie, wyrządzili.

My zaś, lud Twój i owce Twej trzody,
będziemy Tobie dziękować na wieki
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.


O czym jest Psalm 79? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 79, zatytułowanego „Nad gruzami Jerozolimy”, koncentruje się na temacie żalu i błagania o Boże wybawienie w obliczu zniszczenia Jerozolimy i świątyni. Psalm ten odzwierciedla głębokie poczucie narodowej tragedii i rozpaczy, a także jest modlitwą o pomoc, przebaczenie i odbudowę.

Pierwsza część psalmu opisuje zniszczenie Jerozolimy i świątyni, które są przedstawione jako katastrofa narodowa. Psalmista wyraża żal i smutek z powodu profanacji świętego miasta i świątyni przez wrogie narody. Jest to wyraz bólu i żałoby po stracie duchowego i kulturowego centrum narodu.

Druga część psalmu zawiera błaganie o Boże wybawienie i zemstę na wrogach. Psalmista prosi Boga, aby zwrócił uwagę na cierpienie swojego ludu i ukarał te narody, które dopuściły się świętokradztwa. Jest to wyraz pragnienia sprawiedliwości i odwetu za doznane krzywdy.

Trzecia część psalmu koncentruje się na prośbie o Boże miłosierdzie i odbudowę. Psalmista błaga Boga o przebaczenie i odnowienie swojego ludu. Jest to wyraz nadziei, że mimo obecnej tragedii, Bóg może przynieść uzdrowienie i odnowę.

Podsumowując, Psalm 79 w katolickiej interpretacji podkreśla głębokie poczucie straty i żalu po zniszczeniu Jerozolimy, a także jest modlitwą o Boże miłosierdzie, wybawienie i odbudowę. Psalm ten wyraża ból narodu po stracie ich duchowego centrum, jednocześnie zachowując nadzieję na Bożą interwencję i odnowę. Jest to przypomnienie, że w obliczu narodowych tragedii i zniszczenia, ludzie mogą zwracać się do Boga o pomoc, przebaczenie i odbudowę.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów