Ps, 81, 1-17

Psalm 81

Kierownikowi chóru. Na melodię z Gat. Asafowy.

Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy,
wykrzykujcie Bogu Jakuba!

Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie,
w harfę słodko dźwięczącą i lirę!

Dmijcie w róg na nowiu,
podczas pełni, w nasz dzień uroczysty!

Bo to jest ustawa w Izraelu,
przykazanie Boga Jakubowego.

To prawo ustanowił On dla Józefa,
gdy wyruszył on z ziemi egipskiej.
Słyszę język nieznany:

«Uwolniłem od brzemienia jego barki:
jego ręce porzuciły kosze.

W ucisku wołałeś, a Ja cię ratowałem,
odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury,
doświadczyłem cię przy wodach Meriba.

Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć:
obyś posłuchał Mnie, Izraelu!

Nie będzie u ciebie boga obcego,
cudzemu bogu nie będziesz oddawał pokłonu.

Ja jestem Pan, twój Bóg,
który cię wyprowadził z ziemi egipskiej;
otwórz szeroko usta, abym je napełnił.

Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu:
Izrael nie był Mi posłuszny.

Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca:
niech postępują według swych zamysłów!

Gdyby mój lud Mnie posłuchał,
a Izrael kroczył moimi drogami:

natychmiast zgniótłbym ich wrogów
i obróciłbym rękę na ich przeciwników.

Nienawidzący Pana schlebialiby Jemu,
a czas ich [kary] trwałby na wieki.

Jego zaś bym karmił tłuszczem pszenicy
i sycił miodem z opoki».


O czym jest Psalm 81? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 81, zatytułowanego „Hymn świąteczny”, koncentruje się na temacie celebracji i uwielbienia Boga podczas świąt religijnych, a także na przypomnieniu o Bożych działaniach na rzecz Izraela. Psalm ten zachęca do radosnego świętowania Bożej obecności i miłosierdzia, jednocześnie przypominając o znaczeniu posłuszeństwa Bożym przykazaniom.

Pierwsza część psalmu zawiera wezwanie do radosnego świętowania. Psalmista zachęca do śpiewania, grania na instrumentach i wyrażania radości z okazji święta. Jest to wyraz uznania, że święta religijne są czasem radości i uwielbienia Boga, który jest źródłem wszelkich błogosławieństw.

Druga część psalmu przypomina o Bożych działaniach w historii Izraela, szczególnie o wyzwoleniu z niewoli egipskiej. Psalmista przypomina o cudach, jakie Bóg dokonał, i o Jego obietnicach. Jest to wezwanie do pamiętania o Bożych działaniach i do utrzymania wiary w Jego obietnice.

Trzecia część psalmu zawiera przypomnienie o znaczeniu posłuszeństwa Bożym przykazaniom. Bóg przemawia do swojego ludu, wyrażając pragnienie, aby słuchali Jego głosu i postępowali zgodnie z Jego wskazówkami. Jest to przestroga przed zapominaniem o Bożych przykazaniach i zachęta do życia w zgodzie z Jego wolą.

Podsumowując, Psalm 81 w katolickiej interpretacji podkreśla znaczenie świętowania Bożej obecności i miłosierdzia, a także przypomina o konieczności pamiętania o Bożych działaniach i posłuszeństwa Jego przykazaniom. Psalm ten zachęca wiernych do radosnego uczestnictwa w świętach religijnych, do pamiętania o Bożych cudach i do życia zgodnie z Jego wskazówkami. Jest to przypomnienie, że święta są czasem nie tylko radości, ale także refleksji i odnowienia duchowego.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów