Ps, 83, 1-19

Psalm 83

Pieśń. Psalm. Asafowy.

O Boże, nie trwaj w milczeniu,
nie milcz i nie spoczywaj, Boże!

Bo oto burzą się Twoi wrogowie
i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą.

Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi,
zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.

«Pójdźcie – mówią – wytraćmy ich spośród narodów,
by więcej nie wspominano imienia Izraela».

Zaiste, zmawiają się jednomyślnie
i przeciw Tobie zawierają przymierze:

Namioty Edomu z Izmaelitami,
Moab i Hagryci,

Gebal, Ammon i Amalek,
kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru.

Także Asyryjczycy połączyli się z nimi,
dla synów Lota stali się ramieniem.

Uczyń im jak Madianitom i Siserze,
jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,

którzy polegli pod Endor,
stali się nawozem dla ziemi.

Z ich książętami postąp jak z Orebem,
jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną,
z wszystkimi ich przywódcami,

którzy mówili: «Zagarnijmy
dla siebie kraj Boga!»

O Boże mój, uczyń ich podobnymi do źdźbeł ostu,
do plew gnanych wichurą.

Jak ogień pożera lasy,
jak pożoga wypala góry,

tak ich ścigaj Twoją nawałnicą
i burzą Twoją wpraw ich w zamieszanie!

Okryj hańbą ich oblicze,
aby szukali imienia Twego, Panie!

Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze,
niech będą pohańbieni i zginą!

Niechaj poznają Ciebie i wiedzą,
że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię,
jesteś Najwyższy nad całą ziemią.


O czym jest Psalm 83? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 83, zatytułowanego „Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów”, koncentruje się na temacie prośby o Bożą interwencję przeciwko wrogom narodu Izraela. Psalm ten wyraża poczucie zagrożenia ze strony sprzymierzonych wrogów i jest modlitwą o Boże działanie w obronie swojego ludu.

Pierwsza część psalmu zawiera bezpośrednią prośbę do Boga, aby nie pozostawał bierny w obliczu zagrożenia. Psalmista wzywa Boga do działania przeciwko wrogom, którzy spiskują i knują przeciwko narodowi Izraela. Jest to wyraz poczucia pilnej potrzeby Bożej interwencji.

Druga część psalmu opisuje koalicję wrogów, którzy zjednoczyli się przeciwko Izraelowi. Psalmista wymienia różne narody, które sprzysięgły się przeciwko Izraelowi, co podkreśla skalę zagrożenia i potrzebę Bożej pomocy.

Trzecia część psalmu zawiera prośbę o to, aby Bóg pokonał wrogów w taki sposób, aby stało się to świadectwem Jego mocy i suwerenności. Psalmista prosi, aby wrogowie zostali rozproszeni, upokorzeni i aby ich plany spełzły na niczym. Jest to wyraz pragnienia, aby Boża interwencja nie tylko ochroniła Izrael, ale także ukazała Bożą potęgę wszystkim narodom.

Podsumowując, Psalm 83 w katolickiej interpretacji podkreśla potrzebę Bożej interwencji w obliczu zewnętrznego zagrożenia i wrogości. Psalm ten jest modlitwą o ochronę i zwycięstwo nad wrogami, a także o to, aby Boże działanie było świadectwem Jego mocy i suwerenności. Jest to przypomnienie, że w obliczu zagrożeń i przeciwności, wierni mogą zwracać się do Boga o pomoc i ochronę.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów