Ps, 84, 1-13

Psalm 84

Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm.

Jak miłe są przybytki Twoje,
Panie Zastępów!

Dusza moja pragnie i tęskni
do przedsieni Pańskich.
Moje serce i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.

Nawet wróbel dom sobie znajduje
i jaskółka gniazdo.
gdzie złoży swe pisklęta:
przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów,
mój Królu i mój Boże!

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Cię wychwalają.

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
którzy zachowują ufność w swym sercu.

Przechodząc doliną Baka,
przemieniają ją w źródło,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.

Z mocy w moc wzrastać będą:
Boga ujrzą na Syjonie.

Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę;
nakłoń ucha, Boże Jakuba!

Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże,
i wejrzyj na oblicze Twego Pomazańca!

Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące;
wolę stać w progu domu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.

Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą:
Pan hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw
postępującym nienagannie.

Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!


O czym jest Psalm 84? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 84, zatytułowanego „Szczęście mieszkańca świątyni”, koncentruje się na temacie tęsknoty za obecnością Bożą i radości płynącej z przebywania w Jego świątyni. Psalm ten wyraża głębokie uczucie miłości i przywiązania do miejsca, gdzie wierni mogą doświadczać bliskości z Bogiem.

Pierwsza część psalmu opisuje tęsknotę psalmisty za świątynią i obecnością Bożą. Wyraża on pragnienie przebywania w domu Bożym, porównując swoje pragnienie do tęsknoty ptaka za swoim gniazdem. Jest to wyraz głębokiej duchowej potrzeby bycia blisko Boga i znajdowania w Nim schronienia.

Druga część psalmu koncentruje się na błogosławieństwach, które otrzymują ci, którzy przebywają w świątyni lub dążą do niej. Psalmista mówi o szczęściu tych, którzy mieszkają w domu Bożym i tych, którzy mają mocne serce skierowane na pielgrzymkę do Jego świątyni. Jest to wyraz przekonania, że bliskość z Bogiem jest źródłem głębokiej radości i spełnienia.

Trzecia część psalmu zawiera prośbę o Boże błogosławieństwo i łaskę. Psalmista prosi Boga o wysłuchanie jego modlitwy i o błogosławieństwo dla króla. Jest to wyraz zaufania, że Bóg jest obrońcą i źródłem dobra dla swoich wiernych.

Podsumowując, Psalm 84 w katolickiej interpretacji podkreśla piękno i radość płynącą z obecności Bożej oraz z przebywania w miejscu Jego kultu. Psalm ten zachęca wiernych do poszukiwania bliskości z Bogiem, podkreślając, że prawdziwe szczęście i spełnienie znajdują się w relacji z Nim. Jest to przypomnienie, że obecność Boża jest największym błogosławieństwem i źródłem głębokiej radości i pokoju.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów