Ps, 85, 1-14

Psalm 85

Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi;
odmieniłeś los Jakuba,

odpuściłeś winę Twojemu ludowi;
zakryłeś wszystkie ich grzechy.

Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje,
zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.

Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,
i zaniechaj Twego oburzenia na nas!

Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki,
czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?

Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie,
aby Twój lud weselił się w Tobie?

Okaż nam, Panie, swoją łaskawość
i daj nam swoje zbawienie!

Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój
ludowi swemu i świętym swoim;
niech się nie stają znów nierozsądni.

Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją,
tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaskawość i wierność spotkają się z sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość wychyli się z nieba.

Pan sam obdarzy szczęściem
a nasza ziemia wyda swój owoc.

Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,
po śladach Jego kroków – zbawienie.


O czym jest Psalm 85? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 85, zatytułowanego „Bliskie jest nasze zbawienie”, koncentruje się na temacie nadziei na odnowienie i zbawienie, które Bóg obiecuje swojemu ludowi. Psalm ten wyraża wdzięczność za Boże błogosławieństwa w przeszłości i jest modlitwą o dalsze odnowienie i błogosławieństwo w przyszłości.

Pierwsza część psalmu wyraża wdzięczność za Boże działania w przeszłości. Psalmista przypomina o tym, jak Bóg wybaczył grzechy narodu, odwrócił od nich swoją złość i przywrócił ich dobrobyt. Jest to wyraz uznania Bożej łaski i miłosierdzia, które były już wcześniej doświadczone przez Izraelitów.

Druga część psalmu to prośba o dalsze Boże błogosławieństwo i odnowienie. Psalmista wyraża nadzieję na to, że Bóg ponownie okaże swoje miłosierdzie i przyniesie swojemu ludowi zbawienie. Jest to wyraz pragnienia, aby obecne trudności i wyzwania zostały przezwyciężone przez Bożą interwencję.

Trzecia część psalmu koncentruje się na wizji przyszłego pokoju i sprawiedliwości, które mają nadejść z Bożym zbawieniem. Mówi o spotkaniu łaski i wierności, sprawiedliwości i pokoju, co jest obrazem idealnego porządku i harmonii, jakie Bóg zamierza przywrócić. Jest to wyraz nadziei, że Boże zbawienie przyniesie trwały pokój i dobrobyt.

Podsumowując, Psalm 85 w katolickiej interpretacji podkreśla nadzieję na Boże zbawienie i odnowienie. Psalm ten zachęca wiernych do pamiętania o Bożych błogosławieństwach w przeszłości i do modlitwy o Jego dalsze prowadzenie i błogosławieństwo. Jest to przypomnienie, że Bóg jest źródłem łaski, miłosierdzia i zbawienia, i że Jego plany dla swojego ludu są pełne nadziei na pokój i sprawiedliwość.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów