Ps, 86, 1-17

Psalm 86

Prośba. Dawidowy.
Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie, Panie,
bo jestem nędzny i ubogi.

Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny,
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś Bogiem moim,

Panie, zmiłuj się nade mną,
bo nieustannie wołam do Ciebie.

Rozraduj życie swego sługi,
bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia,
pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają.

Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
i zważ na głos mojej prośby!

Wołam do Ciebie w dniu mego utrapienia,
bo Ty mnie wysłuchujesz.

Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie,
ani czegoś takiego jak Twoje dzieło.

Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś,
i Tobie, Panie, pokłon oddadzą,
i będą sławiły Twe imię.

Boś Ty jest wielki i działasz cuda:
tylko Ty jesteś Bogiem.

Naucz mię, Panie, Twej drogi,
bym postępował według Twojej prawdy;
skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia!

Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego
i na wieki będę sławił Twe imię,

bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie
i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu.

O Boże, pyszni przeciw mnie powstali
i zgraja gwałtowników czyha na me życie,
a nie mają względu na Ciebie.

Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym,
nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym.

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną;
udziel Twej siły słudze swojemu
i ocal syna swej służebnicy!

Uczyń dla mnie znak – zapowiedź pomyślności,
ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem,
żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie.


O czym jest Psalm 86? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 86, zatytułowanego „O pomoc w przeciwnościach”, koncentruje się na temacie błagania o Bożą pomoc, prowadzenie i miłosierdzie w obliczu trudności i przeciwności. Psalm ten wyraża głęboką wiarę i zaufanie do Boga jako źródła wsparcia, mądrości i miłosierdzia.

Pierwsza część psalmu zawiera bezpośrednią prośbę do Boga o wysłuchanie i pomoc. Psalmista przedstawia się jako biedny i potrzebujący, zwracając się do Boga o litość, ochronę i wsparcie. Jest to wyraz poczucia zależności od Bożej łaski i potrzeby Bożego prowadzenia w trudnych chwilach.

Druga część psalmu podkreśla Bożą dobroć, wierność i gotowość do przebaczenia. Psalmista wychwala Boga za Jego niezrównane dzieła i mądrość, prosząc o nauczenie go Jego dróg, aby mógł postępować w prawdzie. Jest to wyraz pragnienia głębszego zrozumienia Bożych dróg i pragnienia życia zgodnego z Jego wolą.

Trzecia część psalmu zawiera prośbę o Boże miłosierdzie i ochronę przed wrogami. Psalmista prosi o znak Bożej łaski i o to, aby jego wrogowie zostali zawstydzeni. Jest to wyraz wiary, że Bóg jest obrońcą i opiekunem w obliczu zagrożeń i przeciwności.

Podsumowując, Psalm 86 w katolickiej interpretacji podkreśla potrzebę Bożej pomocy i miłosierdzia w trudnych sytuacjach. Psalm ten zachęca wiernych do szukania Bożego prowadzenia, ochrony i mądrości, a także do zaufania, że Bóg jest wiernym i miłosiernym opiekunem. Jest to przypomnienie, że w obliczu przeciwności i wyzwań, można zwracać się do Boga o pomoc, prowadzenie i wsparcie.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów