Ps, 87, 1-7

Psalm 87

Synów Koracha. Psalm. Pieśń.
Budowla Jego jest na świętych górach:

Pan miłuje bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.

Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
o miasto Boże!

Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają;
oto Filistyni i Tyr razem z Kusz [powiedzą]:
«Ten [i ten] się tam urodził».

O Syjonie zaś będzie się mówić: «Każdy na nim się narodził,
a Najwyższy sam go umacnia».

Pan spisując wylicza narody:
«Ten się tam urodził».

I oni zaśpiewają jak tancerze:
«W tobie są wszystkie me źródła».


O czym jest Psalm 87? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 87, zatytułowanego „Syjon macierzą wszystkich ludów”, koncentruje się na temacie wyjątkowego statusu Syjonu (Jerozolimy) jako świętego miejsca, które ma uniwersalne znaczenie dla wszystkich narodów. Psalm ten podkreśla, że Jerozolima jest nie tylko centrum duchowe dla narodu Izraela, ale ma również kluczowe znaczenie dla całego świata.

Pierwsza część psalmu opisuje Syjon jako miejsce założone przez Boga, ukazując jego szczególną pozycję i świętość. Psalmista wychwala Syjon, podkreślając, że Bóg kocha bramy Syjonu bardziej niż wszystkie mieszkania Jakuba. Jest to wyraz uznania dla wyjątkowego statusu Jerozolimy jako miejsca obecności Bożej.

Druga część psalmu rozszerza perspektywę, wskazując na uniwersalne znaczenie Syjonu. Mówi o tym, że Bóg zapisze narody jako obywateli Syjonu, co wskazuje na to, że jego znaczenie wykracza poza granice Izraela. Jest to wizja, w której różne narody są związane z Jerozolimą i uznają ją za duchowe centrum.

Trzecia część psalmu zawiera radosne świętowanie tej uniwersalnej roli Syjonu. Podkreśla się, że narody będą śpiewać i tańczyć, wyrażając radość z powodu swojego związku z tym świętym miastem. Jest to obraz radości i jedności, jaka płynie z przynależności do Bożego miasta.

Podsumowując, Psalm 87 w katolickiej interpretacji podkreśla szczególną rolę Jerozolimy (Syjonu) jako duchowego centrum, które ma znaczenie nie tylko dla Izraelitów, ale dla wszystkich narodów świata. Psalm ten wskazuje na uniwersalny wymiar Bożego planu zbawienia, w którym Jerozolima pełni centralną rolę jako miejsce spotkania Boga z ludźmi z różnych kultur i narodowości. Jest to przypomnienie o uniwersalnym znaczeniu Bożych obietnic i planów.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów