Ps, 9, 1-21

Psalm 9

Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni «Mut labben». Psalm. Dawidowy.

Alef

Chwalę Cię, Panie, całym sercem,
opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą,
psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.

Bet

Bo wrogowie moi się cofają,
padają, giną sprzed Twego oblicza.
Boś Ty przeprowadził mój sąd i wyrok,
zasiadając na tronie – Sędzio sprawiedliwy.

Gimel

Zgromiłeś pogan, zgubiłeś występnych,
imię ich na wieczne czasy wymazałeś.
Upadli wrogowie – w wieczyste ruiny,
miasta poburzyłeś – przepadła o nich pamięć.

He

A Pan zasiada na wieki,
swój tron ustawia, by sądzić.
Sam będzie sądził świat sprawiedliwie,
wyda narodom bezstronny wyrok.

Waw

Niech Pan będzie ucieczką dla uciśnionego,
ucieczką w czasach utrapienia.
Ufają Tobie znający Twe imię,
bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają.

Zain

Psalm śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie,
pośród narodów głoście Jego dzieła,
bo mściciel krwi pamięta o ubogich,
pamięta, a nie zapomina ich wołania.

Chet

Zmiłuj się nade mną, Panie, spójrz, jak mnie poniżają ci, 5.
Ty, co mnie wyprowadzasz z bram śmierci,
bym głosił całą Twą chwałę w bramach Córy Syjońskiej
i weselił się Twoją pomocą.

Tet

Poganie wpadli w jamę, którą wykopali;
noga ich uwięzła w sidle przez nich zastawionym.
Pan się objawił, sąd przeprowadził,
w dzieła rąk swoich uwikła się występny.

Jod

Niechaj występni odejdą precz do Szeolu,
wszystkie narody, co zapomniały o Bogu.

Kaf

Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na stałe,
ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie.
Powstań, o Panie, by człowiek nie triumfował;
osądź narody przed Twoim obliczem.
Przejmij ich, Panie, bojaźnią;
niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi.


O czym jest Psalm 9? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 9, zatytułowanego „Dziękczynienie”, koncentruje się na temacie wdzięczności i uznania Bożych dzieł, a także na zaufaniu w Jego sprawiedliwość i opiekę. Psalm ten jest wyrazem dziękczynienia za Bożą sprawiedliwość i pomoc w trudnych sytuacjach, a także przypomnieniem o Bożym panowaniu nad światem.

Pierwsza część psalmu charakteryzuje się pełnym uznaniem i dziękczynieniem za Boże dzieła. Psalmista wyraża wdzięczność za Boże interwencje i pomoc, szczególnie w sytuacjach trudności i niesprawiedliwości. Ten fragment podkreśla, że należy dostrzegać i dziękować Bogu za Jego działania w naszym życiu, zwłaszcza gdy przynosi On ulgę w cierpieniu i obronę przed niesprawiedliwością.

Druga część psalmu koncentruje się na Bożej sprawiedliwości i panowaniu nad światem. Psalmista przypomina o tym, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który nie zapomina o krzywdzonych i uciskanych. Ten fragment uwydatnia przekonanie, że Bóg jest ostatecznym sędzią, który dba o sprawiedliwość i porządek w świecie.

Słowa takie jak Alef, Bet, Gimel przy fragmentach Psalmu 9 odnoszą się do kolejnych liter hebrajskiego alfabetu i są częścią akrostychu, w którym każda linijka lub strofa rozpoczyna się od następnej litery alfabetu. Ta metoda kompozycji jest formą poetycką, podkreślającą kompletność i wszechstronność modlitwy oraz wyrażenia wiary i chwały Bogu. Symbolizuje ona pełnię ludzkiego języka wykorzystywanego do wyrażania chwały Bogu, sugerując, że wszystkie aspekty istnienia i języka powinny służyć do uwielbienia Boga.

Podsumowując, Psalm 9 w katolickiej interpretacji jest wyrazem głębokiej wiary i zaufania w Bożą sprawiedliwość oraz wdzięczności za Jego opiekę i pomoc. Psalm ten zachęca do uznania Bożej obecności w życiu, wdzięczności za Jego działania i zaufania w Jego sprawiedliwe panowanie.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów