Ps, 91, 1-16

Psalm 91

Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,

mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».

Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.

Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.

W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,

ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe.

Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.

Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.

Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,

bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.

Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.

Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.


O czym jest Psalm 91? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 91, zatytułowanego „O Bożej opiece”, koncentruje się na temacie Bożej ochrony i bezpieczeństwa, które oferuje tym, którzy pokładają w Nim swoje zaufanie. Psalm ten jest wyrazem głębokiej wiary w Bożą moc ochronną i Jego zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu wszelkich niebezpieczeństw.

Pierwsza część psalmu opisuje Boga jako schronienie i twierdzę dla wierzącego, miejsce, gdzie można znaleźć bezpieczeństwo i ochronę. Psalmista mówi o zaufaniu do Boga, które zapewnia ochronę przed różnymi zagrożeniami, symbolicznie przedstawionymi jako sidła łowcy, śmiertelna zaraza czy nocne niebezpieczeństwa.

Druga część psalmu koncentruje się na obietnicach Bożej ochrony. Opisuje, jak Bóg wybawia i chroni tych, którzy Go kochają i wzywają Jego imienia. Mówi o Bożym aniołach, którzy mają strzec wiernych we wszystkich ich drogach, co jest obrazem Bożej troskliwej opieki.

Trzecia część psalmu zawiera zapewnienie o Bożej obecności w trudnościach. Bóg obiecuje, że będzie z wiernymi w czasie niedoli, wybawi ich i obdarzy honorami. Jest to wyraz przekonania, że Bóg nie tylko chroni od zagrożeń, ale także jest obecny i aktywny w życiu swoich wiernych.

Podsumowując, Psalm 91 w katolickiej interpretacji podkreśla moc Bożej ochrony i obecności w życiu tych, którzy Mu ufają. Psalm ten zachęca wiernych do szukania schronienia w Bogu i do zaufania Jego obietnicom ochrony i wsparcia. Jest to przypomnienie, że w obliczu niebezpieczeństw i trudności, najbezpieczniejszym miejscem jest obecność Boża.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów