Ps, 92, 1-16

Psalm 92

Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu.

Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:

głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją nocami,

na harfie dziesięciostrunnej i lirze
i pieśnią przy dźwiękach cytry.

Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich.

Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie,
bardzo głębokie Twe myśli!

Człowiek nierozumny ich nie zna,
a głupiec ich nie pojmuje.

Chociaż występni plenią się jak zielsko
i złoczyńcy jaśnieją przepychem,
i tak [idą] na wieczną zagładę.

Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.

Bo oto wrogowie Twoi, Panie,
bo oto wrogowie Twoi poginą,
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.

Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu,
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.

Oko moje patrzy na nieprzyjaciół,
[tych, co powstają na mnie].
Słuchają moje uszy moich przeciwników.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.

Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Wydadzą owoc nawet i w starości,
pełni soków i zawsze żywotni,

aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.


O czym jest Psalm 92? – interpretacja


Interpretacja Psalmu 92, zatytułowanego „Sprawiedliwe rządy Boże”, koncentruje się na temacie uwielbienia Boga za Jego sprawiedliwość, wierność i potęgę. Psalm ten jest hymnem dziękczynnym, który celebruje Boże dzieła i Jego moralną doskonałość, a także podkreśla kontrast między losem sprawiedliwych a losem bezbożnych.

Pierwsza część psalmu wyraża radość i wdzięczność za możliwość uwielbiania Boga i śpiewania Jego chwały. Psalmista podkreśla, że chwalenie Boga jest właściwym i przyjemnym działaniem, szczególnie ze względu na Jego wielkie dzieła i głęboką mądrość.

Druga część psalmu koncentruje się na sprawiedliwości Bożych rządów. Opisuje, jak Bóg sprawiedliwie sądzi, wynosząc sprawiedliwych i karząc bezbożnych. Jest to wyraz przekonania, że Bóg wspiera tych, którzy postępują zgodnie z Jego wolą, i że Jego działania odzwierciedlają moralną doskonałość.

Trzecia część psalmu przedstawia obraz sprawiedliwych, którzy kwitną i rozwijają się pod Bożym rządzeniem. Porównuje ich do drzewa rosnącego w domu Bożym, co symbolizuje ich trwałość, siłę i zdolność do owocowania. Jest to obraz błogosławieństwa, jakie otrzymują ci, którzy pozostają wierni Bogu.

Podsumowując, Psalm 92 w katolickiej interpretacji podkreśla, że sprawiedliwe rządy Boże są powodem do radości i uwielbienia. Psalm ten zachęca wiernych do doceniania Bożej sprawiedliwości i mądrości, a także do zaufania, że życie zgodne z Bożymi drogami przynosi trwałe błogosławieństwo i owocowanie. Jest to przypomnienie, że choć bezbożni mogą na chwilę prosperować, ostateczne błogosławieństwo i trwałość są udziałem tych, którzy żyją w zgodzie z Bożą wolą.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów