Ps, 93, 1-5

Psalm 93

Pan króluje, oblókł się w majestat,
Pan przywdział potęgę i nią się przepasał:
tak utwierdził świat, że się nie zachwieje.

Twój tron niewzruszony od wieczności,
Ty jesteś od wieków, .

Podnoszą rzeki, o Panie,
rzeki swój głos podnoszą,
rzeki swój szum podnoszą.

Ponad szum wód rozległych,
ponad potęgę morskiej kipieli
potężny jest Pan na wysokościach.

Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary;
domowi Twojemu przystoi świętość
po wszystkie dni, o Panie!


O czym jest Psalm 93? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 93, zatytułowanego „Majestat Stwórcy świata”, koncentruje się na temacie Bożej suwerenności, potęgi i majestatu jako Stwórcy i Władcy wszechświata. Psalm ten wychwala Boga za Jego niezrównaną wielkość i panowanie nad stworzeniem.

Pierwsza część psalmu opisuje Boga jako Króla, który jest odziany w majestat i potęgę. Podkreśla się, że Jego tron jest ustanowiony od dawna i że On sam jest wieczny. Jest to wyraz uznania dla Bożej suwerenności i niezmiennej władzy nad światem.

Druga część psalmu koncentruje się na potędze Bożej manifestującej się w naturze. Opisuje, jak potężne są głosy wód, czyli morza i oceanu, które symbolizują siłę i nieokiełznaną moc, a mimo to są pod panowaniem Boga. Jest to obraz Bożej władzy nad najpotężniejszymi siłami przyrody.

Trzecia część psalmu podkreśla niezachwianą stabilność Bożych dekretów i świętość Jego domu. Wskazuje na to, że Boże prawa są niezmiennie sprawiedliwe i trwałe, a Jego świątynia jest miejscem świętym i godnym czci.

Podsumowując, Psalm 93 w katolickiej interpretacji podkreśla majestat i potęgę Boga jako Stwórcy i Władcy wszechświata. Psalm ten zachęca wiernych do uznania Bożej suwerenności, do podziwu dla Jego potęgi manifestującej się w naturze, oraz do szacunku dla Jego wiecznych i sprawiedliwych praw. Jest to przypomnienie, że Bóg jest fundamentem stabilności i porządku we wszechświecie, a Jego panowanie jest zarówno potężne, jak i święte.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów