Ps, 94, 1-23

Psalm 94

Boże, Mścicielu, Panie,
Boże, Mścicielu, ukaż się!

Powstań Ty, który sądzisz ziemię,
daj pysznym odpłatę!

Jak długo występni, o Panie,
jak długo będą się chełpić występni,

będą pleść i gadać bezczelnie,
i chwalić się będą wszyscy złoczyńcy?

Lud Twój, o Panie, depczą
i uciskają Twoje dziedzictwo,

mordują wdowę i przychodnia
i zabijają sieroty.

A mówią: «Pan nie widzi,
nie dostrzega [tego] Bóg Jakuba».

Pomnijcie, głupcy w narodzie!
Kiedy zmądrzejecie, bezrozumni?

Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił,
nie ma widzieć Ten, co utworzył oko,

czy nie ma karać Ten, co strofuje ludy,
Ten, który ludzi naucza mądrości?

Pan zna myśli ludzkie:
że są one marnością.

Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, o Panie,
i prawem Twoim pouczasz,

by dać mu odpocząć w dniach nieszczęśliwych,
nim grób wykopią dla występnego.

Pan bowiem nie odpycha swego ludu
i nie porzuca swojego dziedzictwa;

lecz wyrok powróci do sprawiedliwości,
za nią [pójdą] wszyscy, co są prawego serca.

Kto wystąpi w mojej obronie przeciw niegodziwcom?
Kto mię zasłoni od złoczyńców?

Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy,
wnet by moja dusza zamieszkała [w kraju] milczenia.

A kiedy myślę: «Moja noga się chwieje»,
wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie!

Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje,
Twoje pociechy mnie orzeźwiają.

Co z Tobą ma wspólnego nieprawy trybunał,
który sprowadza nieszczęście wbrew Prawu?

Choć czyhają na życie sprawiedliwego,
chociaż potępiają krew niewinną:

na pewno Pan będzie mi obroną,
a Bóg mój skałą ucieczki.

A tamtym za ich niegodziwość zapłaci;
i zgubi ich własna złośliwość,
nasz Pan Bóg ich zgubi.


O czym jest Psalm 94? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 94, zatytułowanego „Wołanie o sprawiedliwość”, koncentruje się na temacie poszukiwania Bożej sprawiedliwości w obliczu niesprawiedliwości i bezprawia. Psalm ten jest wyrazem bólu i frustracji z powodu krzywdy i niesprawiedliwości, jakie doświadczają sprawiedliwi, a także jest modlitwą o Bożą interwencję i karę dla bezbożnych.

Pierwsza część psalmu zawiera bezpośrednie wołanie do Boga, który jest przedstawiany jako Sędzia ziemi, o ukaranie bezbożnych. Psalmista apeluje o Bożą interwencję, aby zakończyć bezprawie i krzywdę, jakie są dokonywane przez złych i aroganckich ludzi.

Druga część psalmu opisuje działania i postawy bezbożnych, którzy gnębią sprawiedliwych i wydają się być bezkarni. Psalmista wyraża swoje zaniepokojenie tym, że zło wydaje się triumfować, a sprawiedliwi cierpią. Jest to wyraz poszukiwania sensu w obliczu pozornej niesprawiedliwości świata.

Trzecia część psalmu zawiera wyraz zaufania, że Bóg jest obrońcą sprawiedliwych i że ostatecznie sprawiedliwość zwycięży. Psalmista wyraża wiarę, że Bóg wysłucha wołania o pomoc i będzie opoką i schronieniem dla tych, którzy są prześladowani.

Podsumowując, Psalm 94 w katolickiej interpretacji podkreśla potrzebę Bożej sprawiedliwości w świecie pełnym niesprawiedliwości i bezprawia. Psalm ten jest modlitwą o Bożą interwencję, aby zakończyć krzywdę i niesprawiedliwość, a także wyrazem zaufania, że Bóg jest obrońcą sprawiedliwych i że Jego sprawiedliwość ostatecznie zatriumfuje. Jest to przypomnienie, że w obliczu zła i niesprawiedliwości, wierni mogą zwracać się do Boga o pomoc i sprawiedliwość.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów