Ps, 95, 1-11

Psalm 95

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia:

przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!

Albowiem Pan jest wielkim Bogiem
i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami:

głębiny ziemi są w Jego ręku
i szczyty gór należą do Niego.

Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił,
i stały ląd ukształtowały Jego ręce.

Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska
i owcami w Jego ręku.
Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:

Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,

gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę
i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli.

Tamto pokolenie budziło we Mnie wstręt przez lat czterdzieści,
i powiedziałem: «Są oni ludem o sercu zbłąkanym
i moich dróg nie znają».

Przeto przysiągłem w moim gniewie:
«Nie wejdą do [miejsca] mego odpoczynku».


O czym jest Psalm 95? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 95, zatytułowanego „Wielkiemu Bogu chwała”, koncentruje się na temacie uwielbienia Boga za Jego wielkość i potęgę, a także na wezwaniu do posłuszeństwa i słuchania Jego głosu. Psalm ten jest połączeniem hymnu uwielbienia i przestrogi przed twardością serca wobec Bożych wezwań.

Pierwsza część psalmu zawiera wezwanie do radosnego uwielbienia Boga i śpiewania Mu chwały. Psalmista zachęca do wyrażania wdzięczności i radości przed Bogiem, podkreślając Jego wielkość jako Króla nad wszystkimi bogami i Władcy całego stworzenia. Jest to wyraz uznania dla Bożej suwerenności i potęgi.

Druga część psalmu opisuje Boga jako Stwórcę i Władzę nad przyrodą. Mówi o potędze Boga manifestującej się w stworzeniu – w górach, morzach i głębinach ziemi. Jest to przypomnienie, że całe stworzenie jest dziełem Bożych rąk i świadczy o Jego potędze.

Trzecia część psalmu zawiera przestrogę przed twardością serca i nieposłuszeństwem wobec Boga. Psalmista przypomina o buncie Izraelitów w Meriba i Masa, gdzie wystawili na próbę cierpliwość Boga, mimo Jego wielu dowodów miłosierdzia. Jest to wezwanie do słuchania głosu Boga i unikania błędów przeszłości.

Podsumowując, Psalm 95 w katolickiej interpretacji podkreśla znaczenie uwielbienia Boga za Jego wielkość i potęgę, a także potrzebę posłuszeństwa Jego słowu. Psalm ten zachęca wiernych do radosnego śpiewania chwały Bogu i do uznania Jego panowania nad stworzeniem, jednocześnie przypominając o konsekwencjach twardości serca i nieposłuszeństwa wobec Bożych wezwań. Jest to przypomnienie, że prawdziwe uwielbienie Boga łączy się z gotowością do słuchania i postępowania zgodnie z Jego wolą.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów