Ps, 96, 1-13

Psalm 96

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!

Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!

Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,
Jego cuda – wśród wszystkich ludów!

Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.

Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,
a Pan uczynił niebiosa.

Przed Nim kroczą majestat i piękno,
potęga i jasność w Jego przybytku.

Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę;

oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,

oddajcie pokłon odziani w święte szaty!
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!

Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył:
ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.

Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
niech szumi morze i to, co je napełnia;

niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
niech się także radują wszystkie drzewa leśne

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
z wiernością swą – narody.


O czym jest Psalm 96? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 30, zatytułowanego „Podzięka za wybawienie od śmierci”, skupia się na temacie wdzięczności wobec Boga za ocalenie i pomoc w trudnych sytuacjach. Psalm ten jest wyrazem dziękczynienia za Boże działanie w życiu psalmisty, przynoszące wybawienie od niebezpieczeństwa i śmierci.

Pierwsza część psalmu przedstawia psalmistę, który dziękuje Bogu za wybawienie z trudnej sytuacji. Wyraża on radość i ulgę z powodu Bożego działania, które przyniosło mu ocalenie. Ten fragment podkreśla, że Bóg jest źródłem pomocy i ocalenia, szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia czy głębokiego cierpienia.

Druga część psalmu wyraża zaufanie do Boga i przekonanie o Jego wsparciu w przyszłości. Psalmista prosi o dalsze Boże błogosławieństwo i ochronę, wyrażając przekonanie, że Bóg będzie nadal go wspierać. Jest to przypomnienie, że należy zawsze polegać na Bożej łasce i ochronie, a także dziękować Mu za wszystkie dobrodziejstwa.

Podsumowując, Psalm 30 w katolickiej interpretacji jest świadectwem wiary i wdzięczności za Boże działanie w życiu wiernego. Psalm ten zachęca do uznania Bożej mocy w wybawieniu i do ciągłego dziękowania za Jego obecność i pomoc w życiu.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów