Ps, 98, 1-9

Psalm 98

Psalm.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie:
na oczach narodów
objawił swą sprawiedliwość.

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,

przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!

Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!

Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie

przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności – ludy.


O czym jest Psalm 98? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 98, zatytułowanego „Chwała Bogu, Zbawcy świata”, koncentruje się na temacie uwielbienia Boga za Jego zbawcze działania i sprawiedliwe panowanie nad światem. Psalm ten jest wezwaniem do radosnego śpiewania i chwalenia Boga przez wszystkie narody i całe stworzenie za Jego wspaniałe dzieła i triumf nad niesprawiedliwością.

Pierwsza część psalmu zawiera wezwanie do śpiewania Panu nowej pieśni za Jego cudowne dzieła. Psalmista podkreśla, że Bóg dokonał zbawienia, objawił swoją sprawiedliwość i wierność wobec Izraela, a także ukazał swoje zbawienie przed wszystkimi narodami. Jest to wyraz uznania dla Bożej potęgi i miłosierdzia.

Druga część psalmu rozszerza zakres uwielbienia, wzywając całą ziemię do radosnego śpiewania, muzykowania i wyrażania chwały Bogu. Mówi o tym, jak morza, rzeki i góry mają się cieszyć i śpiewać przed Panem. Jest to obraz uniwersalnego uwielbienia Boga przez całe stworzenie.

Trzecia część psalmu koncentruje się na Bożym sprawiedliwym panowaniu. Podkreśla, że Bóg przychodzi sądzić ziemię w sprawiedliwości i równości. Jest to przypomnienie, że Boże panowanie obejmuje nie tylko Jego potęgę i zbawcze działania, ale także Jego sprawiedliwość i równość wobec wszystkich ludzi.

Podsumowując, Psalm 98 w katolickiej interpretacji podkreśla potrzebę uwielbienia Boga za Jego zbawcze działania i sprawiedliwe panowanie nad światem. Psalm ten zachęca wiernych i całe stworzenie do radosnego śpiewania i chwalenia Boga, który jest Zbawcą i sprawiedliwym Sędzią. Jest to przypomnienie, że Boże panowanie przynosi zbawienie, radość i sprawiedliwość dla całego świata.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów