Ps, 99, 1-9

Psalm 99

Pan króluje: drżą narody;
zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie.

Wielki jest Pan na Syjonie
i wyniesiony ponad wszystkie ludy.

Niech wielbią imię Twoje
wielkie i straszliwe:
ono jest święte.

Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość.
Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne,
prawo i sprawiedliwość w Jakubie
Ty ustanowiłeś.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego:
On jest święty.

Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron,
i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia:
wzywali Pana,
On ich wysłuchiwał.

Przemawiał do nich w słupie obłoku:
słyszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nadał;

Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś,
byłeś dla nich Bogiem przebaczającym,
ale brałeś odwet za ich występki.

Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon przed świętą Jego górą:
bo Pan, Bóg nasz, jest święty.


O czym jest Psalm 99? – interpretacja

Interpretacja Psalmu 99, zatytułowanego „Chwalcie najświętszego Boga”, koncentruje się na temacie świętości Boga, Jego sprawiedliwego panowania i bliskiej relacji z Jego ludem. Psalm ten wychwala Boga jako Króla, który jest święty i sprawiedliwy, a jednocześnie bliski i dostępny dla tych, którzy Go wzywają.

Pierwsza część psalmu opisuje Boga jako Króla, który panuje z majestatem i potęgą. Podkreśla się Jego świętość i to, że On zasiada nad cherubinami, co symbolizuje Jego wywyższenie i suwerenność. Jest to wyraz uznania dla Bożej świętości i niezrównanej władzy.

Druga część psalmu koncentruje się na sprawiedliwym panowaniu Boga i Jego relacji z ludźmi. Opisuje, jak Bóg sprawiedliwie sądzi i wykonuje wyroki, a także jak był bliski Izraelitom, odpowiadając na ich wołania i będąc im miłosiernym, mimo ich nieposłuszeństwa. Jest to obraz Boga, który jest zarówno surowym sędzią, jak i miłosiernym opiekunem.

Trzecia część psalmu zawiera wezwanie do uwielbienia Boga za Jego wielkie i święte imię. Podkreśla się, że należy Go chwalić i kłaniać się przed Nim w Jego świętym przybytku. Jest to wezwanie do oddawania czci Bogu jako najwyższemu i świętemu Władcy.

Podsumowując, Psalm 99 w katolickiej interpretacji podkreśla świętość Boga, Jego sprawiedliwe panowanie i bliskość z ludźmi. Psalm ten zachęca wiernych do uznania Bożej świętości, sprawiedliwości i miłosierdzia, a także do uwielbienia Go jako świętego Króla. Jest to przypomnienie, że Bóg jest zarówno potężnym władzą, jak i bliskim opiekunem, który odpowiada na wołania swojego ludu.

<- Powrót do listy wszystkich psalmów